PRODUCTES

Llum

Fins a 10 kW de potència

24 h 

2.0 A

Nocturna 

2.0 DHA

Mobilitat 

2.0 DHS

Entre 10 i 15 kW de potència

24 h 

2.1 A

Nocturna 

2.1 DHA

Mobilitat 

2.1 DHS

Fins a 10 kW de potència

24 h 

2.0 A

Nocturna 

2.0 DHA

Mobilitat 

2.0 DHS

Entre 10 i 15 kW de potència

24 h 

2.1 A

Nocturna 

2.1 DHA

Mobilitat 

2.1 DHS

VEURE TARIFES. Preus sense impostos

Potència · Tarifa Terme de potència Terme d’energia P1 Terme d’energia P2 Terme d’energia P3
Fins a 10kW de potència        
24h 0,1042€/kW dia 0,1198€/kW    
Nocturna 0,1042€/kW dia 0,1452€/kW 0,0648€/kW  
Mobilitat 0,1042€/kW dia 0,1562€/kW 0,0918€/kW 0,0672€/kW
Entre 10kW i 15kW de potència        
24h+ 0,1217€/kW dia 0,1310€/kW    
Nocturna+ 0,1217€/kW dia 0,1576€/kW 0,0752€/kW  
Mobilitat+ 0,1217€/kW dia 0,1688€/kW 0,1067€/kW 0,0729€/kW

*Tarifes Online. Aquestes tarifes no inclouen impostos

VEURE TARIFES. Inclou impostos

Potència · Tarifa Terme de potència Terme d’energia P1 Terme d’energia P2 Terme d’energia P3
Fins a 10kW de potència        
24h 0,1325€/kW dia 0,1524€/kW    
Nocturna 0,1325€/kW dia 0,1848€/kW 0,0825€/kW  
Mobilitat 0,1325€/kW dia 0,1987€/kW 0,1168€/kW 0,0855€/kW
Entre 10kW i 15kW de potència        
24h+ 0,1548€/kW dia 0,1666€/kW    
Nocturna+ 0,1548€/kW dia 0,2006€/kW 0,0957€/kW  
Mobilitat+ 0,1548€/kW dia 0,2147€/kW 0,1357€/kW 0,0927€/kW

*Tarifes Online. Aquestes tarifes inclouen impostos

VEURE TARIFES. Preus sense impostos

*Tarifes Online. Aquestes tarifes no inclouen impostos

Fins a 10kW  Tarifa · Potència
0,1042€/kW dia  
0,1198€/kW 24h P1
0,1452€/kW Nocturna P1
0,0648€/kW Nocturna P2
0,1562€/kW Mobilitat P1
0,0918€/kW Mobilitat P2
0,0672€/kW Mobilitat P3
Entre 10kW i 15kW  
0,1217€/kW dia  
0,1310€/kW 24h+ P1
0,1576€/kW Nocturna+ P1
0,0752€/kW Nocturna+  P2
0,1688€/kW Mobilitat+  P1
0,1067€/kW Mobilitat+  P2
0,0729€/kW Mobilitat+  P3

VEURE TARIFES. Inclou impostos

Aquestes tarifes inclouen impostos

Fins a 10kW  Tarifa · Potència
0,1325€/kW dia  
0,1524€/kW 24h P1
0,1848€/kW Nocturna P1
0,0825€/kW Nocturna P2
0,1987€/kW Mobilitat P1
0,1168€/kW Mobilitat P2
0,0855€/kW Mobilitat P3
Entre 10kW i 15kW  
0,1548€/kW dia  
0,1666€/kW 24h+ P1
0,2006€/kW Nocturna+ P1
0,0957€/kW Nocturna+  P2
0,2147€/kW Mobilitat+  P1
0,1357€/kW Mobilitat+  P2
0,0927€/kW Mobilitat+  P3

Més de 15 kW de potència

Narieda < 50 MWh*
Pedraforca 50<x<200 MWh*
Cadí 200<x< 500 MWh*
Salòria > 500 MWh*

* Consum anual

Preu fixe i preu indexat

Intensiu en P3  
(> 30% consum a P3)
Intensiu en P2  
(> 60% consum a P2)

Més de 15 kW de potència

Narieda < 50 MWh*
Pedraforca 50<x<200 MWh*
Cadí 200<x< 500 MWh*
Salòria > 500 MWh*

* Consum anual

Preu fixe i preu indexat

Intensiu en P3  
(> 30% consum a P3)
Intensiu en P2  
(> 60% consum a P2)

ELECPROTECT

Servei de manteniment i revisió de la instal·lació elèctrica.

Ara amb un 20% de descompte.
Promoció vàlida el primer any.

 

Per què ser de PEUSA?

Gas

Som l’energia del Pirineu i ara també en gas

Contracta el servei de gas