PRODUCTES

Llum

Fins a 10 kW de potència

24 h 

2.0 A

Nocturna 

2.0 DHA

Mobilitat 

2.0 DHS

Entre 10 i 15 kW de potència

24 h 

2.1 A

Nocturna 

2.1 DHA

Mobilitat 

2.1 DHS

Fins a 10 kW de potència

24 h 

2.0 A

Nocturna 

2.0 DHA

Mobilitat 

2.0 DHS

Entre 10 i 15 kW de potència

24 h 

2.1 A

Nocturna 

2.1 DHA

Mobilitat 

2.1 DHS

VEURE TARIFES. Preus sense impostos

Potència · Tarifa Terme de potència Terme d’energia P1 Terme d’energia P2 Terme d’energia P3
Fins a 10kW de potència        
24h 0,1045€/kW dia 0,1292​€/kWh    
Nocturna 0,1045€/kW dia 0,1542€/kWh 0,0737€/kWh  
Mobilitat 0,1042€/kW dia 0,1562€/kWh 0,0918€/kWh 0,0672€/kWh
Entre 10kW i 15kW de potència        
24h+ 0,1221€/kW dia 0,1460€/kWh    
Nocturna+ 0,1221€/kW dia 0,1674€/kWh 0,0849€/kWh  
Mobilitat+ 0,1217€/kW dia 0,1688€/kWh 0,1067€/kWh 0,0729€/kWh

*Tarifes Online. Aquestes tarifes no inclouen impostos

VEURE TARIFES. Inclou impostos

Potència · Tarifa Terme de potència Terme d’energia P1 Terme d’energia P2 Terme d’energia P3
Fins a 10kW de potència        
24h 0,1329€/kW dia 0,1643​€/kWh    
Nocturna 0,1329€/kW dia 0,1962€/kWh 0,0937€/kWh  
Mobilitat 0,1325€/kW dia 0,1987€/kWh 0,1168€/kWh 0,0855€/kWh
Entre 10kW i 15kW de potència        
24h+ 0,1553€/kW dia 0,1856€/kWh    
Nocturna+ 0,1553€/kW dia 0,2130€/kWh 0,1080€/kWh  
Mobilitat+ 0,1548€/kW dia 0,2147€/kWh 0,1357€/kWh 0,0927€/kWh

*Tarifes Online. Aquestes tarifes inclouen impostos

VEURE TARIFES. Preus sense impostos

*Tarifes Online. Aquestes tarifes no inclouen impostos

Fins a 10kW  Tarifa · Potència
0,1045€/kW dia  
0,1292​€/kWh 24h P1
0,1542€/kWh Nocturna P1
0,0737€/kWh Nocturna P2
0,1562€/kWh Mobilitat P1
0,0918€/kWh Mobilitat P2
0,0672€/kWh Mobilitat P3
Entre 10kW i 15kW  
0,1221€/kW dia  
0,1460€/kWh 24h+ P1
0,1674€/kWh Nocturna+ P1
0,0849€/kWh Nocturna+  P2
0,1688€/kWh Mobilitat+  P1
0,1067€/kWh Mobilitat+  P2
0,0729€/kWh Mobilitat+  P3

VEURE TARIFES. Inclou impostos

Aquestes tarifes inclouen impostos

Fins a 10kW  Tarifa · Potència
0,1329€/kW dia  
0,1643​€/kWh 24h P1
0,1962€/kWh Nocturna P1
0,0937€/kWh Nocturna P2
0,1987€/kWh Mobilitat P1
0,1168€/kWh Mobilitat P2
0,0855€/kWh Mobilitat P3
Entre 10kW i 15kW  
0,1553€/kW dia  
0,1856€/kWh 24h+ P1
0,2130€/kWh Nocturna+ P1
0,1080€/kWh Nocturna+  P2
0,2147€/kWh Mobilitat+  P1
0,1357€/kWh Mobilitat+  P2
0,0927€/kWh Mobilitat+  P3

Més de 15 kW de potència

Narieda < 50 MWh*
Pedraforca 50<x<200 MWh*
Cadí 200<x< 500 MWh*
Salòria > 500 MWh*

* Consum anual

Preu fixe i preu indexat

Intensiu en P3  
(> 30% consum a P3)
Intensiu en P2  
(> 60% consum a P2)

Més de 15 kW de potència

Narieda < 50 MWh*
Pedraforca 50<x<200 MWh*
Cadí 200<x< 500 MWh*
Salòria > 500 MWh*

* Consum anual

Preu fixe i preu indexat

Intensiu en P3  
(> 30% consum a P3)
Intensiu en P2  
(> 60% consum a P2)

ELECPROTECT

Servei de manteniment i revisió de la instal·lació elèctrica.

Ara amb un 20% de descompte.
Promoció vàlida el primer any.

 

Per què ser de PEUSA?

Gas

Som l’energia del Pirineu i ara també en gas

Contracta el servei de gas