La nostra xarxa

En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució:

SUBMINISTRAMENTS2019
Nombre de clients en Baixa Tensió (BT)12.206
Nombre de clients en Alta Tensió (AT)11
Potència instal·lada clients Baixa Tensió (kVA)60.320
Potència contractada clients Alta Tensió (kW)4.307
Índex de qualitat TIEPI (temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada en MT)0,338
smartphone

LA XARXA2019
Kms. de línies aèries BT146,423
Kms. de línies aèries MT149,453
Kms. de línies soterrades BT98,22
Kms. de línies soterrades MT44,302
Nombre de centres transformadors i repartiment (CT)183
Nombre de subestacions 110/22 kV1
smartphone

La nostra xarxa

En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució: