La nostra xarxa

En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució:

SUBMINISTRAMENTS2018
Nombre de clients en Baixa Tensió (BT)12.213
Nombre de clients en Alta Tensió (AT)11
Potència instal·lada clients Baixa Tensió (kVA)60.245
Potència contractada clients Alta Tensió (kW)4.586
Índex de qualitat TIEPI (temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada en MT)1,792
smartphone

LA XARXA2018
Kms. de línies aèries BT147,067
Kms. de línies aèries MT149,433
Kms. de línies soterrades BT97,421
Kms. de línies soterrades MT44,308
Nombre de centres transformadors i repartiment (CT)182
Nombre de subestacions 110/22 kV1
smartphone

La nostra xarxa

En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució: