Taulell d’anuncis

Es notifica als senyors ACCIONISTES que s’ofereix en VENDA un paquet de 1.974 accions de la Societat per un VALOR NOMINAL de 592,20€.

D’acord amb allò què disposen els Estatuts Socials, les persones interessades hauran de comunicar-ho a la Societat per escrit, en sobre tancat, identificat amb la referència “14/05/2020-1.974”, indicant la seva oferta, en el termini de TRENTA DIES a partir de la data de publicació que figura en l’anunci.  Les ofertes s’han de fer arribar a la bústia de  PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17, 25700 de la Seu d’Urgell.

L’anunci és vàlid des del dia 14/05/2020 i s’accepten les ofertes que arribin fins el dia 13/06/2020 inclòs.

Al telèfon 973 35 00 44 es donarà informació complementària a qui ho sol·liciti.

Benvolgut accionista:

Degut a la situació actual provocada per l’estat d’alarma decretat pel Govern com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, us informem que la Junta General Ordinària d’accionistes  que celebrem normalment pels voltants del 15 de maig, aquest any l’ajornarem per més endavant. Tan aviat finalitzi l’estat d’alarma i es normalitzi la situació, l’Òrgan d’Administració de la Companyia convocarà la Junta General Ordinària per aprovar el Comptes de l’exercici 2019.  Us seguirem informant per aquest canal de les novetats al respecte.

Tanmateix, per a rebre notificacions per correu electrònic us podeu descarregar aquesta AUTORITZACIÓ que cal retornar signada a general@peusa.es o a PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17, 25700 la Seu d’Urgell.