Taulell d’anuncis

 

Aquí us podeu descarregar el certificat de l’oferta de venda d’accions de data 06/07/2021.

Aquí us podeu descarregar el certificat de l’oferta de venda d’accions de data 23/07/2021.

 

Es notifica als senyors ACCIONISTES que s’ofereix en VENDA un paquet de 10737 accions de la Societat per un VALOR NOMINAL de 3221,10€.

D’acord amb allò què disposen els Estatuts Socials, les persones interessades hauran de comunicar-ho a la Societat per escrit, en sobre tancat, identificat amb la referència “OFERTA ACCIONS 08/09/2021, indicant la seva oferta, en el termini de TRENTA DIES a partir de la data de publicació que figura en l’anunci.  Les ofertes s’han de fer arribar a la bústia de  PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17 , 25700 de la Seu d’Urgell amb la referència esmentada:

PEUSA
OFERTA ACCIONS 08/09/2021
Passeig Joan Brudieu, 17
25700 la Seu d’Urgell

L’anunci és vàlid des del dia 08/09/2021 i s’accepten les ofertes que arribin fins el dia 07/10/2021 inclòs.

Al telèfon 973 35 00 44 o correu accionistes@peusa.org es donarà informació complementària a qui ho sol·liciti.

Per a rebre notificacions per correu electrònic us podeu descarregar aquesta AUTORITZACIÓ que cal retornar signada a accionistes@peusa.org o a PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17, 25700 la Seu d’Urgell.