Taulell d’anuncis

Es notifica als senyors ACCIONISTES que s’ofereix en VENDA un paquet de 576 accions de la Societat per un VALOR NOMINAL de 172,80.-€.

D’acord amb allò què disposen els Estatuts Socials, les persones interessades hauran de comunicar-ho a la Societat per escrit, en sobre tancat, identificat amb la referència “OFERTA ACCIONS 12/04/2021”, indicant la seva oferta, en el termini de TRENTA DIES a partir de la data de publicació que figura en l’anunci. Les ofertes s’han de fer arribar a la bústia de PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17 , 25700 de la Seu d’Urgell:

PEUSA
OFERTA ACCIONS 12/04/2021
Passeig Joan Brudieu, 17
25700 la Seu d’Urgell

L’anunci és vàlid des del dia 12/04/2021 i s’accepten les ofertes que arribin fins el dia 12/05/2021 inclòs.

Per a rebre notificacions per correu electrònic us podeu descarregar aquesta AUTORITZACIÓ que cal retornar signada a accionistes@peusa.org o a PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17, 25700 la Seu d’Urgell.