Taulell d’anuncis

Es notifica als Senyors ACCIONISTES que s’ofereixen en VENDA accions de la Societat per un VALOR NOMINAL de 834,00€ *(02/09/2020).

Les persones interessades hauran de comunicar-ho a la Societat, per escrit, en sobre tancat i, indicant la seva oferta, en el termini de TRENTA DIES a partir de la data de publicació que figura en l’anunci.

A les nostres oficines o a través del correu electrònic accionistes@peusa.org es donarà informació complementària a qui ho sol·liciti.

*D’acord amb allò disposat a l’Article 14 dels Estatuts Socials

Per a rebre notificacions per correu electrònic us podeu descarregar aquesta AUTORITZACIÓ que cal retornar signada a accionistes@peusa.org o a PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17, 25700 la Seu d’Urgell.