Taulell d’anuncis

Es notifica als senyors ACCIONISTES que s’ofereix en VENDA un paquet de 28.814 accions de la Societat per un VALOR NOMINAL de 8.644,20€.

D’acord amb allò que disposen els Estatuts Socials, les persones interessades hauran de comunicar-ho a la Societat per escrit, en sobre tancat, identificat amb la referència OFERTA ACCIONS 15/09/2023, indicant la seva oferta, en el termini de TRENTA DIES a partir de la data de publicació que figura en l’anunci.  Les ofertes s’han de fer arribar a la bústia de  PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17 , 25700 de la Seu d’Urgell amb la referència esmentada:

PEUSA

OFERTA ACCIONS 15/09/2023

Passeig Joan Brudieu, 17

25700 la Seu d’Urgell

L’anunci és vàlid des del dia 15/09/2023 i s’accepten les ofertes que arribin fins al dia 14/10/2023 inclòs.

Al telèfon 973 35 00 44 o correu accionistes@peusa.org es donarà informació complementària a qui ho sol·liciti.

Per a rebre notificacions per correu electrònic us podeu descarregar aquesta AUTORITZACIÓ que cal retornar signada a accionistes@peusa.org o a PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17, 25700 la Seu d’Urgell.

 

Aquí us podeu descarregar el certificat de l’oferta de venda d’accions de data 23/05/2023.