Taulell d’anuncis

Es notifica als senyors ACCIONISTES que s’ofereix en VENDA un paquet de 2.018 accions de la Societat per un VALOR NOMINAL de 605,40€.

D’acord amb allò què disposen els Estatuts Socials, les persones interessades hauran de comunicar-ho a la Societat per escrit, en sobre tancat, identificat amb la referència “OFERTA ACCIONS 23/07/2021, indicant la seva oferta, en el termini de TRENTA DIES a partir de la data de publicació que figura en l’anunci.  Les ofertes s’han de fer arribar a la bústia de  PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17 , 25700 de la Seu d’Urgell amb la referència esmentada:

PEUSA
OFERTA ACCIONS 23/07/2021
Passeig Joan Brudieu, 17
25700 la Seu d’Urgell

L’anunci és vàlid des del dia 23/07/2021 i s’accepten les ofertes que arribin fins el dia 22/08/2021 inclòs.

Es notifica als senyors ACCIONISTES que s’ofereix en VENDA un paquet de 1.974 accions de la Societat per un VALOR NOMINAL de 592,20€.

D’acord amb allò què disposen els Estatuts Socials, les persones interessades hauran de comunicar-ho a la Societat per escrit, en sobre tancat, identificat amb la referència “OFERTA ACCIONS 06/07/2021, indicant la seva oferta, en el termini de TRENTA DIES a partir de la data de publicació que figura en l’anunci.  Les ofertes s’han de fer arribar a la bústia de PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17 , 25700 de la Seu d’Urgell amb la referència esmentada:

PEUSA
OFERTA ACCIONS 06/07/2021
Passeig Joan Brudieu, 17
25700 la Seu d’Urgell

L’anunci és vàlid des del dia 06/07/2021 i s’accepten les ofertes que arribin fins el dia 05/08/2021 inclòs.

Al telèfon 973 35 00 44 o correu accionistes@peusa.org es donarà informació complementària a qui ho sol·liciti.

Per a rebre notificacions per correu electrònic us podeu descarregar aquesta AUTORITZACIÓ que cal retornar signada a accionistes@peusa.org o a PEUSA, Passeig Joan Brudieu, 17, 25700 la Seu d’Urgell.