Contracta el servei de llum omplint el següent formulari

Necessitaràs el teu DNI, una factura de la llum i el teu número de compte.

També pots fer-ho per telèfon al 900 373 884

Veure tarifes

Sense impostos

Tarifa Energia Potència
Despesa de gestió fixa (€/kWh) P1 (€/kW any) P2 (€/kW any)
INDEXADA ONLINE 0,0250 25,3916 3,9688

IVA 21%

L’IVA del 21% es rebaixa fins al 10% en aquelles factures emeses a partir del dia 01/01/2024, i fins al 31/12/2024, per a contractes de fins a 10kW de potència contractada segons normativa vigent. L’impost elèctric serà del 2,5% durant el primer trimestre de 2024.

Tarifa Energia Potència
Despesa de gestió fixa (€/kWh) P1 (€/kW any) P2 (€/kW any)
INDEXADA ONLINE 0,0310 31,4920 4,9224


IVA 10%

Tarifa Energia Potència
Despesa de gestió fixa (€/kWh) P1 (€/kW any) P2 (€/kW any)
INDEXADA ONLINE 0,0282 28,6291 4,4749

    Dades client

    Aquesta tarifa està indexada als preus OMIE del mercat diari d’electricitat

    Sense impostos

    Dades de contacte (Només omplir si són diferents de les anteriors)