Compromís social

El compromís de PEUSA amb la nostra societat sempre ha estat millorar el nostre entorn, pensant en el nostre futur,

per incrementar el benestar de les futures generacions i de la societat en general, especialment al Pirineu.

Àmbit social: col·laborem activament amb entitats benèfiques i socials que treballen al nostre territori,

com el Taller Claror (Associació Claror-Alt Urgell​), Sedis Airam, ONG La Seu Solidària (Aliments per a la Solidaritat) i Càritas Diocesana d’Urgell.

Suport a les persones més desfavorides:  PEUSA contribueix activament a cobrir les necessitats de les persones amb menys recursos de la comarca de l’Alt Urgell.

En els darrers exercicis, s’ha destinat 150.000€ per any, al pagament de les factures d’electricitat de persones en condició de Pobresa Energètica i al finançament del Bo Social, una tarifa econòmica per a consumidors vulnerables. A dia d’avui podem afirmar que no s’ha realitzat cap tall de subministrament a ciutadans en risc d’exclusió social.

El conjunt d’aquestes iniciatives són prioritat

i fonament del conjunt de les accions que desenvolupa l’empresa des de fa molts anys en l’àmbit social, i suposen un ferm compromís de cara al futur.