Dades Meteorològiques

En aquestes gràfiques podeu veure dades meteorològiques: temperatures mitjanes per períodes i pluviometria d’alguns punts de la conca del Valira.

Pluviometria 2018

(quantitats expressades en l/m2)

Temperatura mitjana
dels darrers 3 anys
a La Seu d’Urgell

(temperatura en ºC)