FAQS

En què consisteix l’autoconsum?

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi. A nivell domèstic es fa principalment amb instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència, que es pot emmagatzemar en bateries o al vehicle elèctric.

Què és el moneder VIRTUAL i com funciona?

 

És un servei qel qual ofereix la possibilitat de guardar el valor dels excedents que generin les teves plaques fotovoltaiques, compensar-los en la mateixa factura, o en les següents. 

Aquests excedents emmagatzemats es compensen de forma monetària ( no en kWh), i no caduquen. 

Si tens una instal·lació fotovoltaica, però més d’un subministrament elèctric al teu nom, també podràs aplicar aquest moneder. 

A la teva factura veuràs reflectit el descompte que se t’aplicarà del moneder VIRTUAL, i el romanent que tinguis pendent de compensar, que se’t descomptarà a les properes factures.

També podràs consultar el valor del teu moneder VIRTUAL a l’Oficina Virtual.

Avantatges de l’autoconsum fotovoltaic?

  • Es redueixen les emissions respecte d’un sistema de producció elèctrica a partir de fonts convencionals, de manera que es contribueix a la transició energètica, a la lluita contra el canvi climàtic i a la millora de la qualitat de l’aire. 
  • Es disminueix el consum de combustibles fòssils i la dependència energètica amb l’exterior. – S’aconsegueix un estalvi econòmic, ja que es redueix l’import de la factura elèctrica. 
  • Es pot gestionar la pròpia electricitat renovable, de manera que s’avança en la democratització de l’energia.
  • Es contribueix a la creació d’un model de generació elèctrica distribuïda que té nombrosos avantatges des del punt de vista energètic, com la reducció de pèrdues en la xarxa associades al transport i la distribució d’electricitat.

Quin cost té?

 

El servei de moneder VIRTUAL té un cost de només 10 cèntims al dia, per a cada subministrament que vulguis vincular al servei,  que es podrà descomptar del mateix moneder!

Quina documentació necessito per fer un primer estudi?

Per un primer estudi, ens cal només el CUPS del teu subministrament, la orientació de la teva teulada, així com els m2 de la mateixa. Un cop sol·licitat, el rebràs en un termini màxim de 14 dies. Aquest et dirà el cost estimat de la instal·lació, els anys de retorn de la inversió i el percentatge de l’autoconsum, amb els hàbits de consum del darrer any.

A quin preu es compensen els excedents?

 

Si contractes el moneder VIRTUAL, els excedents del teu autoconsum es compensen al preu indexat que marqui el mercat elèctric, restant 0,005€/kWh en concepte de gestió.

Com puc sol·licitar el servei?

Si t’interessa, fes-nos-ho saber i et prepararem el contracte del servei, per poder  compensar des del primer dia el teu excedent!

Si som una comunitat de veïns, podem instal·lar-nos plaques?


La normativa actual reconeix el dret a l’autoconsum compartit per part de més d’un  consumidor, permetent que aquests comparteixin l’energia elèctrica produïda per una o diverses instal·lacions de generació.

S’ha d’instal·lar a una teulada o no és obligatori?

No és obligatori instal·lar-lo en coberta, es pot instal·lar en terreny; és millor que sigui un terreny  urbanitzable, sinó els permisos són més complicats i es pot dilatar molt el procés en el temps.

Condicions per autoconsum col·lectiu

 
La normativa també permet que més d’un habitatge estigui associat a la mateixa instal·lació de generació. Són les instal·lacions d’autoconsum col·lectiu. Seria per exemple el cas d’una instal·lació en una comunitat veïnal, on tots o alguns habitatges comparteixen la instal·lació fotovoltaica ubicada a la coberta de l’edifici. Aquesta instal·lació també pot alimentar els serveis comuns, com l’ascensor o l’enllumenat de l’escala.

Els subministraments que en formen part han de penjar del mateix centre de transformació, o han d’estar situats a menys de 2.000 metres entre ells.

Val la pena instal·lar de bateries?

Les bateries són elements que permeten gestionar nostra la demanda i maximitzar el nivell d’autoconsum de la instal·lació, emmagatzemant energia elèctrica quan en sobra per utilitzar-la en moments de baixa generació. Són interessants si volem assolir un alt nivell d’autoconsum, però des del punt de vista econòmic ara mateix encareix molt la inversió, i no ho aconsellem.

Com es compensa l’energia excedent?


Segons la normativa vigent (el Reial Decret 244/2019) , hi ha dues modalitats d’autoconsum: sense excedents i amb excedents.


En el primer cas, les instal·lacions tenen un o diversos dispositius que impedeixen la injecció d’energia elèctrica a la xarxa.

En el segon cas, les instal·lacions poden injectar l’energia elèctrica excedentària (aquella no consumida quan la instal·lació està generant). Hi ha 2 opcions per obtenir un benefici econòmic d’aquesta electricitat excedentària; una és vendre-la al mercat elèctric (per la qual cosa cal estar donat d’alta com a productor i complir tota la reglamentació que la llei del sector elèctric estableix en aquest cas), i l’altre, més senzilla, és acollir-se a un mecanisme de compensació simplificat (també anomenat “factura neta”). Aquest mecanisme permet, en determinats casos d’instal·lacions de fins a 100 kW de potència instal·lada, compensar de forma mensual en la factura els excedents amb el consum, sense necessitat d’estar donat d’alta com a productor i sense exercir activitat econòmica.

Tens algun dubte o necessites més informació?