CONVOCATÒRIA

Podeu descarregar aquí la convocatòria de la Junta General d’Accionistes.

Podeu descarregar aquí la delegació de vot.

 

MESURES COVID-19

Aquí podeu descarregar el certificat d’autoresponsabilitat relatiu a les normes COVID-19, imprescindible per accedir a la Junta.

 

COMPTES ANUALS

Podeu descarregar aquí els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió de PEUSA de l’exercici 2020, i aquí l’Informe d’Auditoria corresponent.

Podeu descarregar aquí els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió Consolidats de l’exercici 2020, i aquí l’Informe d’Auditoria corresponent.

Podeu descarregar aquí el certificat del Secretari del Consell d’Administració de PEUSA relatiu als Comptes Anuals.

 

INFORMES ÒRGAN D’ADMINISTRACIÓ

Podeu descarregar aquí l’Informe de l’Òrgan d’Administració per a la Proposta de creació d’una Fundació.

Podeu descarregar aquí l’Informe de l’Òrgan d’Administració per la Proposta de modificació dels articles 2n i 24è bis dels Estatuts Socials.