Ja pot accedir a la convocatòria de la Junta General d’Accionistes 2023, i als comptes anuals.

CONVOCATÒRIA

Podeu descarregar aquí la convocatòria de la Junta General d’Accionistes.

Podeu descarregar aquí la delegació de vot.

COMPTES ANUALS

Podeu descarregar aquí els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i Informe d’Auditoria de PEUSA de l’exercici 2022.

Podeu descarregar aquí l’Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals Consolidats corresponents al 2022, així com els Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats.