CONVOCATÒRIA

Podeu descarregar aquí la convocatòria de la Junta General d’Accionistes.

Podeu descarregar aquí  l’informe de l’Òrgan d’Administració de PEUSA amb la proposta d’inclusió i modificació de diversos articles dels Estatuts Socials.

Podeu descarregar aquí la delegació de vot.

COMPTES ANUALS

Podeu descarregar aquí els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i Informe d’Auditoria de PEUSA de l’exercici 2019.

Podeu descarregar aquí l’Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals Consolidats corresponents al 2019, així com els Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats.