accionistes peusa

COMPTES ANUALS

Podeu descarregar aquí els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió de PEUSA de l’exercici 2020, i aquí l’Informe d’Auditoria corresponent.

Podeu descarregar aquí els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió Consolidats de l’exercici 2020, i aquí l’Informe d’Auditoria corresponent.

Podeu descarregar aquí el certificat del Secretari del Consell d’Administració de PEUSA relatiu als Comptes Anuals.