La producció de les centrals

En aquest gràfic podeu consultar dades sobre la producció de les nostres centrals hidroelèctriques: dades mensuals i comparativa amb anys anteriors. Com podeu observar, la producció de l’últim exercici ha estat molt superior a la mitjana dels darrers 30 anys.

Producció a les centrals

(quantitats expressades en MWh)