Consulta i modificació de dades

Contacteu amb nosaltres per a consultar o modificar les vostres dades. Si ho preferiu, us atendrem personalment a les nostres oficines

Transmissió d’accions: documentació i tràmits

Podeu descarregar aquí l’esquema resum de transmissió d’accions: diferents situacions.

Si ho preferiu, us atendrem personalment a les nostres oficines (Passeig de Joan Brudieu, 17 de La Seu d’Urgell).

Consultes freqüents

1. Com puc actualitzar les meves dades com a accionista?

Podeu consultar o modificar les vostres dades omplint aquest formulari.

2. Què necessito per traspassar o vendre les meves accions?

Aquí teniu tota la informació sobre la transmissió d’accions (pdf)

3. Què he de fer si he extraviat els títols?

Si heu extraviat els títols acreditatius de les accions podeu consultar les indicacions que figuren en els artícles 547, 548 y 549 del Codi de comerç (secció segona: Del robatori, furt o extraviament dels documents de crèdit i efectes al portador)

4. Com es compten els graus de parentiu d’una persona respecte d’una altra?

El parentiu està regulat pels articles 912 i següents del Codi civil, en els quals es determina, de forma resumida, el següent:

El parentiu és el vincle existent entre persones que pertanyen a la mateixa família.

El parentiu d’una persona respecte d’una altra es determina pel nombre de generacions que les separen. Cada generació és un grau, i la successió de graus forma la línia de successió.

La línia de successió pot ser recta o directa, formada per persones que ascendeixen o descendeixen unes d’altres (avis, pares, fills, nets), o colateral, formada per persones que procedeixen d’un mateix tronc comú (germans, tiets, nebots).

La línia pot ser també descendent, lliga una persona amb aquelles que descendeixen d’ella (avis, pares, fills, nets), o ascendent, lliga una persona amb aquelles de les quals descendeix (nets, pares, avis).

El còmput dels graus de parentiu es fa de forma diferent, segons la línia de successió:

  • En la línia recta o directa: els graus es compten pujant fins a l’ascendent o descendent comú, segons si la línia és ascendent o descendent. Així, en línia ascendent, el fill dista un grau del pare, dos de l’avi i tres del besavi; i en la línia descendent, l’avi dista un grau del pare, dos del net i tres del besnet.
  • En la línia colateral: els graus es compten pujant, en primer lloc, fins al tronc comú (com en la línia recta) i, en segon lloc, descendint fins a la persona respecte de la qual es pretengui establir el grau de parentiu. Així, el germà dista dos graus del germà (el primer grau seria el pare en línia recta, que constituiria el tronc comú, i el segon seria el germà, que, com a fill, dista del pare un altre grau), tres del tiet (el primer grau seria el pare; el segon, l’avi, i el tercer, el fill de l’avi, és a dir, el tiet), quatre del cosí (el primer seria el pare; el segon, l’avi; el tercer, el tiet, i el quart, el cosí).

També s’ha de distingir entre el parentiu per consanguinitat i el parentiu per afinitat. El primer es dona respecte de la pròpia família, i el segon respecte de la família del cònjuge, i els graus es computen de la mateixa manera.