Història

Des del 1894, el mateix any que la ciutat de Lleida, i no gaire més tard que les de Barcelona (1881) i Girona (1886), la Seu d’Urgell disposa de subministrament elèctric. Aquell any, Josep Vilaró munta una petita central de 15 CV instal·lada en el Molí de la Seu, que havia estat adquirit en la desamortització per la ‘Sociedad de Condueños de los Molinos de Seo de Urgel y Castellciutat’. Ja començat el segle XX, en 1901, es construeix una altra central de 40 CV al costat del Pont del Valira. I posteriorment la mercantil ‘La Industrial Urgelense S.A.’ explota ambdues centrals venent l’energia als domicilis i establiments de la Seu d’Urgell.

Durant aquesta llarga trajectòria, PEUSA ha mantingut sempre els seus objectius: proporcionar un subministrament elèctric de qualitat i que la seva activitat tinguin una marcada incidència social en el territori.

Des del 1916, Farrás y Hermanos, que poc després passa a ser ‘Hidro-Eléctrica del Balira, S.A.’ té en servei una central a Anserall i també subministra energia elèctrica a La Seu i a Castellciutat.

En 1919, ambdues societats decideixen deixar de fer-se la competència, es reparteixen els abonats i pacten uns preus comuns, que cada vegada són més elevats. Davant d’aquesta situació, un grup de ciutadans de la Seu d’Urgell constitueix en 1925 la Cooperativa Eléctrica Urgelense (CEU), a fi de vendre als seus socis electricitat a preus raonables.

La CEU construeix una central hidràulica de 860 kVA sobre el riu Segre a Pont de Bar, una línia de 22 kV fins la Seu d’Urgell i dos centres de transformació en aquesta ciutat. I abans de posar en servei la central, la Cooperativa adquireix tots els béns i instal·lacions de La Industrial Urgelense, amb la qual cosa passa a tenir una xarxa de baixa tensió i un bon nombre d’abonats. En 1927, les línies de 22 kV de la Cooperativa es connecten a la Central Tèrmica d’Adrall i, per tant, amb la xarxa de 110 kV, la qual cosa millora de forma substancial la regularitat en el servei. Hidro-Eléctrica del Balira no pot competir amb els preus i la qualitat de subministrament de la Cooperativa, i el 1935 aquesta adquireix totes les accions d’Hidro-Eléctrica del Balira.

El 1943, la Cooperativa es transforma en societat anònima amb el nom de Productora Eléctrica Urgelense, S.A. (PEUSA), en no poder-se adaptar a la nova Llei de cooperatives. PEUSA continua estenent la xarxa de distribució a tots els nuclis de la zona. I per tal de mantenir unes quotes adequades de producció pròpia, construeix les centrals hidroelèctriques de Santa Llúcia (1957), Anserall (1987) i posteriorment Anserall-3 (2002), totes tres amb cabals del riu Valira.

Com a conseqüència de les Lleis del Sector Elèctric de 1994, 1997 i 2013, PEUSA es veu obligada a separar les activitats de generació, de comercialització i, finalment, de distribució. Amb aquesta finalitat, ha creat tres filials: una de generació (Productora Eléctrica Urgelense-I, S.L.), una altra de comercialització (Hidroeléctrica del Valira, S.L.) i una tercera de distribució (PEUSA Distribució S.L.U.) que a partir del moment de la seva constitució duen a terme les seves activitats de forma independent. Al final del procés, PEUSA ha quedat com a empresa matriu del grup de societats.

Actualment, Productora Elèctrica Urgellenca, S.A. té aproximadament 1.400 socis titulars d’accions de la companyia. La majoria d’aquests socis són veïns de la Seu d’Urgell i dels pobles del voltant.

Durant aquesta llarga trajectòria, PEUSA ha mantingut sempre els seus objectius inicials. Per una banda, el de proporcionar un subministrament elèctric de qualitat, utilitzant fonts d’energia renovables. I per una altra, fent que la seva activitat tingui una marcada incidència social en la Comarca. Tanmateix, la vocació de contínua adaptació i millora ha fet que PEUSA esdevingui una empresa de serveis energètics globals, incorporant a la seva cartera de productes el gas natural, l’autoconsum i un desplegament de punts de recàrrega elèctrica pel Pirineu.

En aquest sentit, cal destacar el compromís de l’empresa amb el foment de les energies renovables, com ho demostra el fet que actualment tota l’energia comercialitzada per PEUSA és d’origen 100% renovable. Una part important d’aquesta energia prové de les tres centrals hidroelèctriques de PEUSA instal·lades sobre el riu Valira

D’altra banda, en l’àmbit social, la Companyia històricament ve col·laborant amb diferents entitats comarcals amb finalitats benèfiques i socials. A la vegada, en els darrers anys, PEUSA ha posat en marxa diferents mesures per donar suport a les persones que tenen dificultats per fer front a les seves despeses energètiques, amb l’objectiu d’atenuar el màxim possible la pobresa energètica a la seva zona d’influència.