Aquest 2020 hem renovat per tercer any consecutiu la certificació ISO 14001:2015, una normativa internacional que busca regular l’impacte mediambiental de les activitats industrials. Disposar d’aquesta certificació garanteix la protecció del medi ambient i la reducció de la contaminació, a banda d’uns objectius coherents i realistes per a l’activitat de la indústria.

Complir amb aquesta norma suposa per a nosaltres oferir garantia davant d’altres empreses del mateix sector i credibilitat davant dels consumidors. Cada cop més clients mostren interès per proveïdors que compleixin la ISO 14001, per exemple la recent licitació d’electricitat de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, ho contempla com un punt de millora pel que fa al compromís mediambiental.

Els nostres objectius de millora per al 2020 se centren en seguir fomentant les instal·lacions d’autoconsum tant per a particulars com per a empresa i indústria; continuar impulsant la reducció de consum de paper (mitjançant la gestió en línia i la consolidació de l’Oficina Virtual per a gestions amb usuaris); promoure certificats d’energia renovable; impulsar la contractació de gas natural com a producte de gran eficiència i intensificar la conscienciació mediambiental mitjançant els tallers de sensibilització amb escoles, els informes Energia Activa i la difusió des del nostre blog.

La norma suposa garantia en el nostre sector i credibilitat davant de les persones a les que subministrem servei.

Les fites assolides que avui valida la certificació ISO 14001:2015 són les següents:

• Reduir el consum d’electricitat un 5% respecte el 2018.
S’ha superat l’objectiu del 5%, en base a les següents dades: s’ha reduït un 30% la mitjana d’energia consumida per unitat de superfície, fins i tot després d’haver ampliat els metres quadrats destinats a despatxos. Així mateix, ha disminuït un 16% la mitjana d’energia consumida per persona, malgrat haver ampliat l’equip de persones de l’empresa. A més, un 4,6% de l’energia consumida s’ha auto produït gràcies a la instal·lació fotovoltaica instal·lada a la coberta de l’edifici, amb un total de 5kWp de potència.

• Disminuir els residus d’envasos.
S’ha distribuït entre totes les persones de l’equip propi d’Hidroelèctrica del Valira una tassa i una cantimplora per tal d’evitar l’ús de gots de plàstic. Ara bé, s’ha detectat un augment dels residus de matèria orgànica i envasos de plàstic, associat a l’augment de treballadors i a haver habilitat un espai de menjador.

• Limitar el cabal d’aigua.
S’han complert els objectius establerts d’instal·lar limitadors de cabal a totes les aixetes de l’edifici d’oficines, ja que durant les obres d’adequació de l’edifici es van reformar tots els banys.

• Rebaixar el consum del paper.
L’ús de paper a les tasques de despatx s’ha reduït un 9% respecte a l’any 2018, percentatge que equival a uns 10.000 folis. També hi ha contribuït la digitalització de la signatura dels contractes de subministrament elèctric, mitjançant tauletes o altres dispositius electrònics.

• Millorar i ampliar la utilització dels punts de recàrrega de vehicle elèctric.
Ha augmentat un 15% respecte a l’any passat el número de recàrregues de vehicle elèctric realitzades des dels nostres carregadors. A més, s’ha impulsat l’ús de la xarxa d’aquests punts, tot facilitant-hi l’accés mitjançant el servei Electromaps. Ara bé, algunes dificultats administratives han impedit ampliar la xarxa total de punts de recàrrega.

• Potenciar les instal·lacions d’autoconsum elèctric.
S’han realitzat un total de 13 instal·lacions d’autoconsum, que suposen un total de 47 kWp instal·lats.

Un compromís corporatiu

Els compromisos a partir dels quals implantem un sistema de gestió ambiental regit per la ISO 14001:2015 contemplen aspectes com ara la prevenció, la legalitat, la millora continua, la formació i la comunicació.

  • Prevenció. Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació, minimitzant el consum de recursos naturals i de matèries primeres, així com gestionant adequadament els aspectes ambientals que generem. Emprendre mesures contra el canvi climàtic.

Gràcies a complir amb la normativa, millorem la nostra gestió empresarial, en concordança amb la nostra responsabilitat amb el medi ambient.

  • Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tots els requisits i reglamentacions legals vigents aplicables a l’organització.
  • Millora continua. Adequar la gestió ambiental al nostre context, implantant els processos necessaris per obtenir la millora continua del nostre comportament ambiental.
  • Formació. Divulgar, sensibilitzar i implicar tots els treballadors fent-los partícips de la gestió ambiental i transmetre a les empreses del grup, als proveïdors i a les empreses subcontractades les nostres directrius ambientals.
  • Comunicació. Establir un intercanvi permanent amb tots els treballadors i parts interessades, tot difonent aquests principis i compromisos i promovent que la gestió ambiental esdevingui una tasca participativa a tots els nivells.

Alguns dels avantatges que proporciona regir-se per normativa ISO són rebaixar els consums de matèries primeres i d’energia, minimitzar la generació de residus, reduir costos de transport i emmagatzematge i obrir nous mercats, com a resultat d’una gestió optimitzada.

Si no et vols perdre les últimes notícies…