Des de PEUSA renovem el contracte per subministrar energia elèctrica a l’Ajuntament de la Seu i a les entitats que en depenen, ja que som l’empresa adjudicatària de la recent licitació municipal. L’acord es posa en marxa la primavera de 2020 i durant 2 anys renovables a un tercer, i implica subministrar energia 100% verda del Pirineu a equipaments municipals i a actes celebrats a l’espai públic (incloent els carrers), serveis d’enllumenat públic de baixa tensió i subministraments d’alta tensió.

El subministrament d’energia 100% renovable és un dels requisits indispensables que destaca la licitació municipal. Des de PEUSA animem a que la resta d’ajuntaments i administracions públiques exigeixin també aquesta condició, per reduir al màxim les emissions de CO2 i contribuir a mitigar el canvi climàtic.

A banda de l’Ajuntament de la Seu, les entitats incloses al contracte són el Parc del Segre (societat anònima de capital íntegrament municipal), Habitatge i Urbanisme la Seu, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet i el Consorci d’atenció a les persones de l’Alt Urgell.

A la licitació s’hi han presentat 3 empreses proveïdores i els aspectes que s’han tingut en compte per adjudicar-la són els següents:

– Disposar de la norma internacional de garantia ISO 14001.

– Subministrar energia 100% renovable.

– Garantir l’optimització de consums.

– Democratitzar l’accés a energies renovables per als consumidors finals.

Facilitar els tràmits als usuaris que volen establir nous contractes d’alta dels nostres serveis.

– Gestionar les lectures dels consums per als usuaris.

Optimitzar les potències reactives i les contractades.

– Disposar de mesures socials.

– Realitzar aportacions tant per a patrocinis com a actes propis de la ciutat.

L’Ajuntament de la Seu i les seves entitats ja consumeixen energia totalment verda, gràcies a la garantia que ofereix PEUSA des de fa gairebé un segle.

Gestió ambiental i seguretat

Com sempre, un dels ferms compromisos que assumim com a empresa és la correcta gestió ambiental del servei i la minimització dels impactes (acústics, a l’entorn, de residus i embalatges, etc), així com la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, protecció i salut en el treball d’acord amb la legislació vigent.

El subministrament contempla tant els punts i instal·lacions existents, com els nous que puguin aparèixer durant la vigència del contracte.

Si no et vols perdre les últimes notícies…