L’anàlisi del propi consum d’electricitat visualitzat de manera gràfica i entenedora és una eina molt útil per estalviar i prendre consciència dels nostres hàbits. Gràcies a l’informe personalitzat Energia Activa –que enviem periòdicament a tots els nostres clients que han sol·licitat la factura digital– et podem fer arribar una anàlisi personalitzada del teu consum d’electricitat, a més de consells d’estalvi i optimització.

Ara tot just hem fet arribar als nostres clients amb factura digital els informes de consum durant l’estat d’alarma per la Covid-19 dels mesos de març, abril i maig de 2020. Les dades i xifres són il·lustratives i ajuden a prendre decisions com ara rebaixar la potència contractada o activar la discriminació horària.

Particulars i empreses mitjanes i petites

Durant l’estat d’alarma els mesos de març, abril i maig de 2020, el consum d’electricitat habitual en habitatges familiars i en negocis petits i mitjans s’ha vist invertit degut al confinament domiciliari.

L’augment de consum d’usuaris domèstics ha sigut del 6% durant el període d’estat d’alarma de 2020, respecte als mateixos mesos de l’any 2019. Aquest increment és degut al confinament a casa, passar-hi totes les hores del dia i també treballar-hi. I una de les principals conseqüències encara vinculada a la pandèmia és que els mesos d’estiu del 2020 el consum d’electricitat registrat se situa per sobre de la resta d’estacions de l’any. La principal evidència és que a partir de la setmana número 12 de l’any 2020, quan s’inicia el confinament, el consum d’electricitat augmenta, és més intens durant les primeres setmanes i que es manté constant per damunt del consum de l’any anterior.

L’usuari domèstic augmenta un 6% el seu consum d’electricitat els 3 mesos d’estat d’alarma per Covid-19 respecte al mateix període de l’any passat.

En el cas específic de l’habitatge particular, la nostra recomanació per reduir la factura de la llum és utilitzar els electrodomèstics en hores vall enlloc d’hores punta, a banda d’afavorir la circulació d’aire a totes les estances per refrescar-les i evitar l’ús de ventiladors o aire condicionat.

El negoci mitjà 

Una empresa de mida mitjana-petita que ha hagut de tancar la seva activitat comercial degut a la pandèmia ha reduït com el seu consum d’electricitat un 12% respecte a la setmana prèvia a l’estat d’alarma. Per tant, la gràfica que explica aquesta situació mostra una davallada evident a l’inici del confinament, que s’ha anat recuperant, si bé a dia d’avui encara no assoleix els nivells de la mitjana habitual en altres anys. Es tracta de petits comerços, hostaleria, restauració, bars, etc.

Un dels nostres consells per disminuir el consum d’electricitat per a empreses mitjanes i petites a l’estiu és fixar la temperatura de confort a 26ºC. I, per tant, regular el termòstat de l’aire condicionat a aquesta temperatura, ja que cada grau de més que refredem una estança, es consumeix un 8% més d’energia.

La reducció de consum de les empreses mitjanes i petites ha sigut del 12% durant l’estat d’alarma per Covid-19, respecte a la setmana prèvia al confinament.

Gran empresa, gran estalvi 

D’altra banda, els nostres usuaris que són empreses amb una potència elèctrica contractada superior als 15 kW han estalviat de manera global 200.000 € durant el període d’alarma. Això ha estat possible gràcies a acollir-se a alguna de les mesures que els vam oferir a l’inici de la pandèmia: reducció potència o suspensió del subministrament.

Si seguim la traçabilitat del seu consum durant la pandèmia per Covid-19, es detecta una reducció evident a partir de la setmana 12 (mes de març de 2020), que s’ha anat recuperant i que a dia d’avui ja està igualada al que serien nivells normals de consum d’electricitat. Es tracta de companyies que van haver d’aturar o reduir l’activitat, però que actualment ja estan pràcticament actives al 100%.

En aquest cas, un dels principals consells que fem a la indústria i a l’empresa de grans dimensions (i elevat consum d’electricitat) és canviar a bombetes tipus led per aconseguir estalviar fins a un 40% en il·luminació, ja que és fins un 40% més eficient que la tradicional i permet reduir potència. A banda, és essencial la discriminació horària i intentar concentrar el màxim possible el consum que fins ara es fa a hores punta (P1) a les hores pla (P2) i hores vall (P3).

Si no et vols perdre les últimes notícies…