El potencial científic comença a superar, progressivament i amb pas ferm, la bretxa de gènere que l’havia marcat tradicionalment. Cada vegada dones més joves tenen un paper rellevant i decisiu a la investigació en qüestions de primera magnitud.

És el cas de l’Anna Mas i l’Elizabeth Martínez, dues enginyeres que elaboren la seva tesi doctoral com a part dels projectes CaptaCO2 i GrafeCO2, impulsats per la Fundació Greennova. Per això, desenvolupen sengles propostes de recerca científica, que busquen proporcionar solucions per  mitigar el canvi climàtic de manera efectiva. Concretament, per reduir el volum de CO2 a l’atmosfera. Per al director de la Fundació, Sebastià Carrión, la tasca de les dues doctorandes implica “disposar de la dedicació total de dues estudiants de Doctorat, amb moltes ganes de treballar i identificades amb el propòsit dels projectes, que treballen presencialment als nostres centres de recerca, i que col·laboren amb un equip de personal docent i investigador”.

Ciència per preservar la natura

La doctoranda Anna Mas treballa en el projecte CaptaCO2, que es desenvolupa a les instal·lacions del centre tecnològic Eurecat de Tarragona i en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. La tasca en què s’involucra parteix d’un principi senzill i alhora sofisticat: “mitjançant una sèrie de membranes i una dissolució, volem capturar quantitats prou rellevants de diòxid de carboni de l’atmosfera i convertir-les en carbonats”. I aquest material resultant, aplicar-lo a la generació de combustibles o materials per a usos diversos (per exemple, de construcció). Mas treballa, precisament, en “optimitzar l’eficiència del procés, perquè es puguin assolir quantitats rendibles de C02. Aquest és l’objectiu final de la seva tesi que presentarà a la Universitat Rovira i Virgili, basada en el concepte Negative Technology Emissions, és a dir, una resposta decidida als reptes del canvi climàtic i l’escalfament global.

Ambdues joves científiques optimitzen l’eficiència d’un procés simple i sofisticat alhora, per capturar quantitats rendibles de C02 de l’atmosfera

En una línia similar hi ha el projecte GrafeCO2 en el que treballa una altra jove científica, l’Elizabeth Martínez (Universitat de Barcelona): el seu objectiu també és captar l’excés de CO2 de l’atmosfera terrestre Martínez explica que “ara com ara, no hi ha mesures efectives per captar CO2 i només és viable en alguns casos a la indústria en els que es captura directament de les xemeneies”. El sistema que aplica és unir l’òxid de grafè, ric en molècules de carboni, i Metal-organic Framework (MOF), un tipus de material sintètic amb una estructura tridimensional porosa molt ben definida. La unió entre tots dos elements en genera un de nou extremadament porós, capaç de capturar CO2 de l’atmosfera. “És com si tinguéssim una esponja seca: si la submergim a l’aigua, en xuclarà una part. Aquest resultat fa exactament el mateix, però amb el diòxid de carboni de l’atmosfera”. Com en el cas anterior, l’objectiu final és aconseguir l’equilibri que permeti que, amb menys quantitat d’òxid de grafè i MOF, es pugui captar el màxim de CO2 possible.

“Ara com ara, no hi ha mesures efectives per captar CO2 i només és viable en alguns casos a la indústria en els que es captura directament de les xemeneies”

Elizabeth Martínez

Menys CO2, més vida

Tots dos projectes formen part del programa de treball de Greennova, que impulsa recerca i coneixement científics per contribuir a mitigar l’escalfament global. Des de PEUSA, vam signar-hi un acord d’esponsorització a començament de 2021, perquè s’alinea amb els nostres valors socials i ambientals. De fet, tos dos projectes són una realitat gràcies als Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, que contribueix a la competitivitat i la internacionalització de la indústria catalana, captar talent i la recerca directament vinculada amb l’empresa. La unió empresa-universitat-doctorat és un guany col·lectiu: les organitzacions atrauen persones amb coneixements i competències d’alt valor, les universitats transfereixen la seva tecnologia i els seus coneixements a l’entorn productiu, i les estudiants tenen una oportunitat valuosíssima d’incorporar-se a un entorn innovador.

Per a Sebastià Carrión, el Pla de Doctorats Industrials encaixa amb els propòsits de la Fundació Greennova: “nosaltres tenim l’empenta i els objectius clars, però no disposem ni del coneixement suficient, ni de les instal·lacions necessàries per poder desenvolupar els projectes satisfactòriament. El Doctorat Industrial genera un coneixement amb aplicació directa, i estableix un marc de col·laboració molt clar que beneficia totes les parts implicades”.

Ja fa uns quants anys que Greennova treballa per eliminar el diòxid de carboni de l’atmosfera, una de les causes del canvi global que ens afecta. L’Anna Mas ho deixa molt clar: “tenim el canvi climàtic a sobre, però crec que és possible trobar-hi una solució”. És per això que projectes com aquests tenen sentit: no només es tracta de reduir progressivament les emissions de gasos com ara el diòxid de carboni, perquè això tindrà un abast a llarg termini; es tracta també de transformar l’excés de CO2 com a solució a curt-mitjà termini.

“Tenim el canvi climàtic a sobre, però crec que és possible trobar-hi una solució”

Anna Mas

De fet, un dels compromisos de la cimera de la COP26 de Glasgow de novembre de 2021 és abandonar l’ús del carbó com a combustible. I aquest és un dels elements que incideix directament en l’emissió de grans quantitats de diòxid de carboni a l’atmosfera i provoca un escalfament global generalitzat.

Si no et vols perdre les últimes notícies…