La transició energètica implica un canvi dràstic en el model de producció d’energia: es deixen de comprar i cremar combustibles fòssils com el petroli, el carbó i el gas natural i es passa a aprofitar fonts renovables com ara el sol, l’aire i l’aigua que són netes i gratuïtes. Però també és un procés de canvi progressiu en la manera de gestionar i utilitzar l’energia per guanyar eficiència, tot incrementant-ne l’ús compartit i participat. Al nostre territori impulsa aquest canvi de paradigma el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, que, després d’un ampli diàleg entre les forces polítiques i els representants de la societat civil, s’ha optat per a un nou model energètic renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de l’Acord de París de 2016, amb el qual la Unió Europea s’ha compromès amb data límit de l’any 2030.

El World Energy Council també fa referència a la transició energètica, tot apuntant cap a una major eficiència: nous sistemes energètics (per exemple, descentralitzats i descarbonitzats), nous serveis (com ara la mobilitat elèctrica i l’economia compartida) i noves formes de desenvolupament econòmic, com ara l’economia circular.

El relat sobre la necessitat d’una transició en el model energètic argumenta els elevats costos econòmics, socials, ambientals i de salut que implica l’esquema predominant actualment per generar l’energia que necessitem els humans per, entre d’altres, moure’ns, escalfar-nos, il·luminar-nos i fer funcionar habitatges i indústries. A més, ha de permetre obrir el mercat energètic regulat per crear un marc normatiu i impositiu favorable a noves formes de producció d’energia.

 

Algunes xifres per situar

Si bé no hi ha xifres oficials sobre l’impacte que té seguir amb el model actual i prescindir de la transició energètica, la Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació), el govern central espanyol (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) i la Unió Europea (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) donen suport al web TE21 – Transició energia bosc, on es recull el treball d’investigació dels darrers anys de Ramon Sans Rovira, un enginyer industrial que ha estudiat i quantificat el cost econòmic que suposaria una autèntica transició energètica per a municipis i comarques de Catalunya. La seva recerca va començar fa anys amb la TE21 (Transició Energètica al segle XXI) per a Espanya, Itàlia, França, Alemanya i Gran Bretanya i ha anat concretant aquestes xifres per a Catalunya.

 

Les dades que es mostren per a l’Alt Urgell i la Cerdanya, per exemple, indiquen el següent:

A l’Alt Urgell i la Cerdanya el cost total de la inversió per a la transició energètica incloent la generació, emmagatzematge i instal·lació associada a cobrir els usos finals tèrmics, de mobilitat i elèctrics, suposaria al voltant de 200 milions d’euros per comarca.  Però si no s’apliquen les mesures previstes en aquest estudi, la despesa, solament en combustibles fòssils, es preveu que arribi als 2.000 milions d’euros per a cadascuna d’elles en els propers 20 anys.

 

Mobilitat elèctrica i el nou model energètic

Des de PEUSA promovem la mobilitat elèctrica, ja que té un paper clau en l’estalvi i l’eficiència energètica, alhora que redueix l’impacte en la contaminació ambiental. No genera emissions ni contaminació acústica, és ambientalment eficient i contribueix a reduir la dependència energètica dels derivats del petroli. Per això, impulsem i oferim diversos punts de recàrrega ubicats als municipis de la Seu d’Urgell i Martinet de Cerdanya. El subministrament de recàrrega de vehicle elèctric el proporciona la nostra comercialitzadora, Hidroelèctrica del Valira SL, i proporciona al 100% energia elèctrica renovable.

 

La mobilitat elèctrica està en concordança amb el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, d’acord amb els objectius de la Unió Europea en qüestions d’energia. A banda del vehicle elèctric, els seus eixos bàsics són l’eficiència dels edificis, l’apoderament de la ciutadania i l’acció contra la vulnerabilitat energètica dels consumidors.

 

Per fomentar l’ús de la mobilitat elèctrica s’han pres algunes mesures:

  • Impost de matriculació gratuït (en el cas del vehicle convencional, el cost d’aquest impost és d’entre 1.500€ i 2.000€) i descomptes en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) de fins al 75%, depenent del municipi (en el cas del vehicle convencional, el cost de l’IVTM anual és d’entre 80 i 170€)
  • Gratuïtat dels peatges en les autopistes de la Generalitat de Catalunya (ecoviaT)
  • Tarifes reduïdes en aparcaments públics municipals.

A aquestes avantatges cal sumar-hi els derivats de la seva eficiència energètica. La despesa en combustible oscil·la entre 1 i 2€ per cada 100 km en funció de la tarifa contractada, i els costos de manteniment del vehicle són menors ja que el motor elèctric requereix menys revisions.

Si no et vols perdre les últimes notícies…