Foto: Cordopolis

La revisió periòdica de les instal·lacions elèctriques i estar a disposició de qualsevol usuari que vulgui informar i/o denunciar una acció fraudulenta o que pugui posar en risc la salut de les persones són els dos eixos sobre els quals es fonamenta la nostra acció contra el frau en l’obtenció de servei elèctric. El que col·loquialment s’anomena ‘punxar’ la xarxa elèctrica per obtenir energia de manera il·legal és un delicte que suposa un important risc per a la seguretat de les persones i immobles i molt sovint és l’origen de greus incendis d’edificis.

Els darrers anys han sigut nombrosos a Catalunya els incendis declarats en edificis i habitatges a causa de manipulacions fraudulentes que provoquen sobrecàrregues no previstes. Com a conseqüència, poden suposar desconnexió de fusibles dels centres de transformació, talls de llum i un important deteriorament del servei.  A més, perjudica a tots els usuaris des del punt de vista econòmic, perquè implica saltar-se una de les normes més essencials de convivència.

Què fer davant d’una anomalia

L’ajuda ciutadana molt sovint és la clau per detectar i agilitzar la resolució de manipulacions que podrien derivar en danys majors. Per aquest motiu volem facilitar la col·laboració de qualsevol persona que tingui indicis o sospites que s’estigui produint una manipulació que pugui posar en risc les persones o algun bé material.

Des de PEUSA posem a disposició de tots els usuaris el correu electrònic anomalies.frau@peusa.es i el telèfon 900 373 884 per fer-nos arribar qualsevol anomalia a la xarxa, que tractem de forma absolutament confidencial. Així mateix, també atenem aquest tipus de comunicacions presencialment a les nostres oficines.

Cal tenir en compte que el frau en l’obtenció d’electricitat és un delicte que es resol en la major part dels casos per la via penal i, per tant, pot tenir repercussions més enllà de la sanció econòmica.

Què costa ‘punxar’ la llum

Si bé no és senzill de quantificar, una dada representativa indica que a Catalunya es registren 70 expedients diaris de frau elèctric. Ara bé, el conjunt de companyies comercialitzadores coincideix en què probablement, l’abast és força més gran. Segons dades d’aquestes empreses, l’any 2018 a la província de Lleida es van iniciar al voltant de 700 processos legals d’expedients de frau, xifres que són molt més altes per a la resta de demarcacions territorials catalanes.

Si no et vols perdre les últimes notícies…