El nou càlcul del preu de l’electricitat que entra en vigor l’1 de juny de 2021 permetrà ajustar la contractació de cada tarifa a les necessitats del consumidor, i promourà el consum a les hores de menys demanda.

L’eficiència energètica i l’autoconsum són els principals objectius d’aquesta iniciativa. Per guanyar eficiència, es proposa a les persones que consumeixin energia en hores en què la xarxa està poc saturada i hi ha poca demanda en què, justament per això, el preu és més assequible. L’autoconsum és l’altre gran protagonista d’aquest canvi: produir la pròpia energia gràcies a instal·lar plaques fotovoltaiques a la pròpia teulada és un pas essencial per a una societat i una economia que tendeixen a la descarbonització.

Com canviarà la factura

El canvi tarifari afecta a la part regulada de la factura i s’aplica de manera automàtica el dia 1 de juny de 2021, d’acord amb la circular 3/2020 publicada al BOE el 24 de gener de 2020. Per tal de registrar correctament el consum, s’actualitzaran prèviament els equips.En cas que aquesta actualització no hagi sigut possible, es facturarà a partir de la CCH (corba de càrrega horària) si la registren o bé aplicant uns coeficients de conversió (%) per períodes. Es manté el cicle de lectura i, en cas que no coincideixi amb el mes natural, s’emetran dues factures en les quals constarà la data del canvi 01/06/2021.

Les persones amb consum domèstic i les petites empreses (iguals o inferiors a 15kW) disposaran de 3 franges de consum, en què és més convenient consumir a la nit i els caps de setmana. Fins ara, aquestes persones tenen l’opció d’activar la diferència de preu de l’electricitat segons l’hora del dia o no fer-ho. Amb la nova estructura de peatges, es passarà a l’opció de discriminació horària de tres períodes amb l’objectiu d’incentivar el consum les hores de menys demanda i en què el preu és més barat. Com a gran novetat, totes les hores dels caps de setmana i festius seran de tipus vall.

Pel que fa a la potència (terme de potència), amb els propers canvis es podran contractar diferents potències que s’aplicaran a hores diverses del dia. Per tant, es podrà contractar una potència diferent durant l’hora vall, la més econòmica (de 0 h a 8 h de dilluns a divendres, caps de setmana i dies festius d’àmbit nacional).  A més, la potència contractada es podrà modificar dues vegades sense cap cost durant el període de 12 mesos a partir de l’1 de juny de 2021, independentment del temps que hagi transcorregut des de l’última modificació.

Per a empreses i indústries (amb potència superior als 15kW), les potències contractades es mantindran mentre l’usuari no les modifiqui, adaptant-les a la nova estructura. En el cas de la baixa tensió, passa de 3 períodes a 6 períodes, tant en energia com en potència. I en alta tensió, desapareix la limitació de potencia contractada.

A banda dels que presenta la tarifa 2.0TD, la 3.0TD té dos conceptes més:

  1. Terme de facturació per la potència demandada. En el cas que excedeixis la potència contractada es facturaran els excessos de potència, a totes les tarifes excepte els 2.0TD tele-gestionats amb control de potència o ICP.
  2. En el seu cas, terme de facturació per l’energia reactiva.

Com aprofitar al màxim les noves tarifes

  1. Traslladar el consum a les hores més barates. Al llarg del cap de setmana i les nits és el moment idoni per endollar els aparells de més potència i utilitzar els electrodomèstics que consumeixen més. El seu ús serà més barat a les hores Vall.
  2. Si disposes de calefacció elèctrica, t’aconsellem que la programis tenint en compte els nous períodes tarifaris. Consulta amb l’empresa instal·ladora i aprofita per optimitzar potències i traslladar el consum de la mitjanit a les 8 h del matí. Així mateix, consulta amb l’empresa instal·ladora quina és la potència òptima que cal contractar en cada període per estalviar amb la nova estructura tarifària.
  3. Amb l’autoconsum obtens un triple benefici. Produir la teva pròpia energia et permet evitar les hores en què el preu és més car, així com estalviar en la factura de la llum i col·laborar a millorar el nostre entorn.
  4. Vehicle elèctric, el gran beneficiat. Un dels avantatges de disposar del preu més barat a la nit(període vall) i de poder contractar una potència més alta només en aquestes hores és que es rebaixa el cost de càrrega de vehicles elèctrics. Les calefaccions elèctriques i els electrodomèstics de consum rellevant també convé programar-les a aquestes hores, especialment els mesos d’hivern, en què suposen un consum elevat.

Pistes d’estalvi personalitzades

Enviem l’informe personalitzat Energia Activa de manera periòdica a tots els nostres clients que han sol·licitat la factura digital, per mostrar-los l’evolució del seu propi consum. El document mostra les dades de manera gràfica i entenedora i és una eina molt útil per estalviar i prendre consciència dels nostres hàbits.

Si no et vols perdre les últimes notícies…