Les tarifes de PEUSA són les més baixes d’entre les empreses que produeixen i distribueixen energia 100% renovable a tot l’Estat espanyol. Aquesta conclusió s’extrau a partir de l’anàlisi sobre el preu de l’energia publicat per FACUA-Consumidores en Acción, una organització no governamental, sense ànim de lucre i dedicada des de 1981 a defensar els drets dels consumidors. La informació publicada per FACUA avalua 10 companyies comercialitzadores d’energia i compara potències contractades similars, a partir de les quals calcula el cost per 100 kilowats/hora (kW/h) i extreu la xifra final de la factura de la llum. El resultat és una taula del tot il·lustrativa.

A partir de les dades que proporciona l’anàlisi de FACUA, hem incorporat la informació sobre PEUSA de potència contractada, cost per 100 kW/h i preu final del rebut i el resultat és que PEUSA és l’empresa que ofereix preus més competitius d’entre les que subministren energia 100% verda i la tercera a Espanya tenint en compte comercialitzadores d’energia que no distribueixen renovables.

  Empresa comercialitzadora Potència (€/kW) Energia (100/kWh) Rebut (€)
1 PVPC 4,36 12,18 63,77
2 PEUSA indexat 4,04 13,19 67,37
3 Naturgy 4,77 13,48 70,33
3 Iberdrola 4,77 14,58 74,36
4 PEUSA 4,04 15,24 74,87
5 Endesa 4,36 15,25 75
6 Cepsa 4,40 15,74 76,94
7 Som Energia 4,03 16,15 77,24
8 CHC Energía 4,44 15,85 77,56
9 Cepsa 4,40 16,39 79,33
10 Repsol 4,55 16,41 80,07
11 Feníe Energía 4,02 18,35 80,07
12 Holaluz 4,03 18,95 87,10

Font: dades de FACUA a les que s’ha incorporat informació sobre PEUSA.

L’estudi abasta les tarifes sense discriminació horària i preu estable per cada kW de potència contractada i kW/h d’energia consumida de Cepsa, CHC Energia, Endesa, Fenie, Holaluz, Iberdrola, Lucera, Naturgy, Repsol i Som Energia. Després de la d’Holaluz (amb una factura de 87,10), completa el rànquing de les tarifes més cares la de Fenie (megawat 2.0), que suposa una factura de 84,84 € per a l’usuari mitjà.

Si no et vols perdre les últimes notícies…