L’energia que subministrem torna a rebre el certificat d’origen 100% renovable i lliure d’emissions de CO2 i respectuosa amb el medi ambient. Aquest reconeixement l’atorga la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i és la màxima certificació sobre la procedència respectuosa amb l’entorn de l’energia que subministrem, per tant, amb el menor impacte ambiental possible. La CNMC és un organisme públic i independent del govern, sotmès al control parlamentari i en actiu des d’octubre de 2013.  Al seu darrer informe ha analitzat gairebé 200 firmes comercialitzadores.
La CNMC també permet consultar el mix d’Hidroelèctrica del Valira, la comercialitzadora del grup PEUSA. Els nostres clients disposen d’aquesta informació a les factures, tant en el format en paper com en el digital, ja que és obligatori fer-la pública per part de totes les empreses comercialitzadores. Hi consta un gràfic on s’hi detallen les aportacions de cada font d’energia al mix del sistema elèctric espanyol, així com el mix de producció d’Hidroelèctrica del Valira 100% renovable.
L’entitat que garanteix l’origen 100% verd de la nostra energia és pública, independent del govern i sotmesa a control parlamentari.

Consum diari sostenible

“Aquesta certificació ens permet oferir als nostres clients un segell distintiu de compromís amb el medi ambient respecte altres comercialitzadores que no hi aposten, a la vegada que donem sentit a tots aquells altres clients que han apostat per l’autoconsum i volen tancar el cercle fent que l’energia que han de consumir de la xarxa també sigui verda”, explica Joel Boix, director comercial de PEUSA. Per tant, contribuïm a un comportament respectuós amb el nostre entorn més immediat, a mitigar el canvi climàtic i a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle causants de l’escalfament global.

Gran part de l’energia que fem arribar als nostres usuaris es produeix des de les nostres centrals hidroelèctriques, situades al riu Valira. També hi contribueixen de forma complementària altres centrals de la zona, així com els productors fotovoltaics connectats a la nostra xarxa de distribució. Per tant, contractant la llum amb PEUSA es fa un pas per a una realitat més sostenible.

Coneix tot el que et podem oferir en serveis d’energia renovable, autoconsum i mobilitat elèctrica al Pirineu!

Si no et vols perdre les últimes notícies…