L’energia generada gràcies a les 18 plaques solars instal·lades a la coberta del nostre edifici d’oficines de la Seu d’Urgell ens ha evitat emetre 10 tones de CO2 els darrers 2 anys i mig. Una equivalència que permet dimensionar aquest volum és que són les mateixes tones de CO2 que emet el funcionament de la calefacció, els electrodomèstics i la il·luminació de 4 habitatges unifamiliars durant un any. Així mateix, també és comparable a les emissions de diòxid de carboni d’un vehicle utilitari un cop ha recorregut 86.000 Km, que seria equivalent a recórrer 80 vegades la Volta ciclista a Catalunya amb cotxe.

La instal·lació de plaques solars al nostre edifici d’oficines és una infraestructura d’autoconsum, de manera que tota l’energia que produeixen cobreix les necessitats energètiques que tenim. Els usos que donem a aquesta energia són els propis de despatx i cal tenir en compte que només els equips  informàtics ja absorbeixen pràcticament tota la producció de les plaques solars. Per tant, ara per ara no hem abocat excedents de producció a la xarxa elèctrica. Al cap d’aquests 2 anys llargs, ha suposat un estalvi a la factura de la llum de 1.000 €, amb una potència instal·lada de 5 kW pic.

Coneix experiències directes d’autoconsum d’energia solar que hem instal·lat al Pirineu.

Gràcies a generar energia mitjançant plaques solars, en 2 anys hem evitat emetre el CO2 equivalent a recórrer 80 vegades la Volta ciclista a Catalunya amb cotxe.

L’hora de màxima producció de les nostres plaques solars és entre les 15 i les 16 h els mesos de maig i juliol, que és el període en què el dia és més llarg. I justament juliol és el mes amb major producció, si bé la situació canvia els dies de pluja. Un dia assolellat generem uns 30 kW/hora i si plou la producció es pot arribar a reduir fins als 10 kW/hora.

La decisió de disposar de plaques solars fotovoltaiques està alineada amb la nostra activitat com a empresa subministradora d’energia 100% renovable. Des de PEUSA fa més de dos anys que planifiquem i posem en marxa instal·lacions de sistemes d’autoconsum, tant domèstiques com industrials. Per això, també prestem un servei ‘claus en mà’ d’instal·lació de plaques fotovoltaiques als nostres clients, que inclou el següent:

L’energia fotovoltaica contribueix d’una manera dràstica a reduir el nostre consum energètic i ens permet evitar emissions contaminants. Per això, forma part del nostre compromís per la sostenibilitat.

Si no et vols perdre les últimes notícies…