Posar-nos al dia de lectures endarrerides, descansar planificar el nou curs que s’albira… els bons propòsits de les vacances sempre són estimulants i encoratjadors. Per això, compartim algunes propostes vinculades amb l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat en el sentit més ampli. En coneixeu alguna per afegir? Envieu-nos-la a l’adreça comercialitzacio@peusa.org.

Algunes lectures:

Títol: Andanzas y desventuras de un ecólogo en los juzgados del “reyno”
Autor: Narcís Prat
Any: 2019
Editorial: Milenio

Per què és recomanable:

El cas del primer empresari que va anar a la presó a Catalunya per delicte ecològic és un dels que explica Narcís Prat en aquest llibre, on descriu amb un lleu to humorístic la seva participació com a pèrit del fiscal de Delictes Ecològics del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en uns 100 judicis realitzats entre 1989 i 2001. Els diferents tipus de contaminants abocats per les indústries (sals, metalls pesants, crom, cianurs…) centren cada capítol del volum i fan de fil conductor per relatar no només què va passar als jutjats, sinó què són i quins efectes tenen sobre la fauna i la flora dels rius.

Narcís Prat és especialista en Ecologia d’ecosistemes aquàtics (llacs, embassaments, rius, aiguamolls) i és catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona des de fa 40 anys. L’any 2017 la seva tasca va ser reconeguda amb el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i a la Difusió Científica de la Universitat de Barcelona.

Títol: El col·lapse és evitable: la transició energètica del segle XXI (TE21)
Autor: Ramon Sans Rovira i Elisa Pulla Escobar (col·laboració)
Any: 2016
Editorial: Octaedro

Per què és recomanable:

Estudi que desplega tot de solucions tècniques clares, concretes i viables per solucionar l’escalfament global del planeta mitjançant la transició a energies renovables. A més, facilita l’anàlisi econòmica de la despesa actual, la inversió necessària i l’estalvi conseqüent. L’enginyer industrial Ramon Sans Rovira ha elaborat l’estudi al detall per a totes les comarques i municipis catalans, per a Catalunya en global i per a Alemanya, Anglaterra, Espanya, França i Itàlia del cost actual de continuar amb un model econòmic basat en combustibles fòssils. També ha calculat la inversió necessària per fer la transició energètica al segle XXI (que ha anomenat TE21) i ha proporcionat les xifres de l’estalvi que suposa en cada cas.

El treball d’aquest enginyer ha estat presentat en dues comissions del Parlament de Catalunya (anys 2013 i 2015) i a la Comissió Europea, en una reunió que va tenir lloc a la ciutat holandesa de Petten l’any 2016, així com a més de 250 conferències divulgatives que ha pronunciat per a associacions empresarials, universitats, empreses i entitats diverses.

En paraules de Sans Rovira, “es parteix d’una certesa: considerant les dades actuals, i si no es reacciona a temps, d’aquí a 20 anys ens veurem immersos en una gravíssima crisi d’intensitat insospitada que afectarà molt negativament la qualitat de vida de les persones”. A partir d’aquí, amb un llenguatge entenedor i divulgatiu que evita sempre caure tant en discursos catastrofistes o esbiaixats, com en tecnicismes incomprensibles i complexos, l’autor afirma que és possible canviar i dissenya com fer-ho. Proposa solucions concretes, calculant potències, costos i superfícies, tot examinant l’evolució prevista de la factura exterior en concepte de combustibles fòssils, per determinar el cost econòmic i l’immens estalvi de la transició. A la darrera part del volum detalla el decàleg de les accions a emprendre per impulsar la transició energètica.

Títol: Prosperidad sin crecimiento
Autor: Tim Jackson
Any: 2011
Editorial: Icària & Intermón Oxfam

Per què és recomanable:

És un referent en l’anàlisi de la macro economia sense creixement i la seva trencadora proposta segueix sent vigent. L’autor admet que el benestar forma part de la societat avui i és un símbol de prosperitat i que el creixement econòmic és essencial per al benestar dels països pobres. Ara bé, opina que als països pròspers el creixement constant està enfonsant la prosperitat, és a dir, la salut, la felicitat, la confiança en el futur, l’objectiu de vida i les relacions favorables.

Jackson ha desenvolupat unmodel macro econòmic que permet estabilitzar l’economia: proposa augmentar les inversions ambientals, posar èmfasi en la despesa pública i restringir el consum de recursos naturals. Així mateix, apunta que cal redistribuir l’ocupació (menys hores de treball) i, per tant, els ingressos, regular l’activitat bancària, augmentar els impostos sobre els recursos naturals i la contaminació i establir mesures per a un consum més racional. Va ser qualificat com un dels millors llibres de l’any pel Financial Times.

Títol: La tercera revolución industrial
Autor: Jeremy Rifkin
Any: 2011
Editorial: Paidós – Estado y sociedad

Per què és recomanable:

L’autoconsum d’energia elèctrica tal com s’està començant a plantejar a l’Estat espanyol a partir de l’aprovació Reial Decret 244/2019 l’any 2019 és l’eix sobre el que es fonamenta la teoria que defensa Jeremy Rifkin. Les energies renovables i internet o una xarxa elèctrica basada en els seus principis són la base de la tercera revolució industrial que defensa.

Rifkin parteix de l’esgotament dels combustibles fòssils i del fet innegable que les energies renovables són intermitents, és a dir, no existeix una producció contínua i fàcil de gestionar, sinó que depenen d’efectes ambientals. Per això, a les renovables Rifkin hi uneix la tecnologia d’Internet (la xarxa elèctrica intel·ligent o ‘smartgrid’ basada en internet) i advoca per un model distribuït que recorda, en cert sentit, al ‘crowdsourcing’ i la col·laboració 2.0. Es tracta que tots els habitatges es puguin auto abastir total o parcialment, que obtinguin energia addicional de la xarxa elèctrica quan la seva pròpia generació sigui insuficient i, per contra, aboquin els seus excedents a la xarxa elèctrica.

L’anomenada internet de l’energia està cridada a modificar dràsticament la nostra manera de treballar i de viure, tot fomentant la creació de mercats i unions polítiques que afavoriran l’expansió comercial. Alhora, suposarà la fi de la lluita pels recursos energètics.

El model de energètic i industrial que proposa Rifkin es recolza en cinc pilars:
• Energies renovables.
• Transformació d’edificis en microcentrals.
• Desplegament de la tecnologia de l’hidrogen i altres tecnologies d’emmagatzematge energètic.
• Xarxes intel·ligents d’energia (smartgrids).
• Desplegament d’una flota de vehicles elèctrics.

Si no et vols perdre les últimes notícies…