La regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum a l’Estat espanyol a principi d’abril de 2019 (mitjançant el Reial Decret 244/2019) obre definitivament la porta als usuaris a generar la seva pròpia energia elèctrica. Els aspectes essencials del document són la reducció dels tràmits administratius (especialment per a petits auto consumidors), la classificació de les principals modalitats, la simplificació del mecanisme de compensació d’excedents d’energia auto produïda i no consumida i la regulació de l’autoconsum col·lectiu.

Pel que fa a la simplificació del mecanisme de compensació d’excedents d’energia auto produïda i no consumida, l’empresa comercialitzadora compensa l’usuari en la factura mensual si es produeix un excedent d’energia injectada a la xarxa. D’altra banda, l’autoconsum col·lectiu suposa que diversos usuaris es puguin beneficiar d’una mateixa instal·lació de generació elèctrica, ja sigui en una mateixa comunitat o en una zona més extensa (mitjançant la xarxa de distribució, limitada a l’abast d’un Centre de Transformació o inferior a 500 m).

L’aprovació de la norma per part del Consell de Ministres a proposta del Ministeri per a la Transició Energètica és clau per potenciar les energies renovables i forma part del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) de 2030.

 

Avantatges de l’autoconsum

L’impuls de les energies renovables i tot el seu potencial és el fil conductor de l’aprovació del Reial Decret de l’autoconsum d’energia elèctrica. Els seus principals efectes positius són els següents:

Disminueixen les emissions de CO2. Per tant, té un efecte directe en la mitigació del canvi climàtic.

– Es redueix l’import econòmic de la factura elèctrica en un 60%, gràcies al millorat cost de la tecnologia fotovoltaica.

– Les pèrdues de transport i distribució són mínimes (des del punt de generació fins al de consum), en comparació a les que s’apliquen al consumidor domèstic tradicional (prop del 17%).

– Es facilita la independència energètica.

– Deixa de ser necessari el comptador de generació.

– El tràmit d’inscripció al registre d’autoconsum és telemàtic i gratuït.

 

El cost d’auto abastir-se energèticament

La inversió inicial perquè una família de 4 persones es pugui auto abastir energèticament és d’uns 5.200 €, xifra que inclou uns 10 plafons d’uns 20 m² de superfície. Amb aquesta infraestructura es pot aconseguir produir la mateixa energia que es consumeix en termes anuals, perquè a l’estiu es produirà més i a l’hivern menys.

Gravar el sol amb un impost és una ironia que es va associar popularment al peatge de suport o recàrrecs del Reial Decret. Es tracta dels imports que calia pagar per seguir connectat a la xarxa elèctrica, tant si s’utilitzava com si no. Els usuaris amb instal·lacions renovables per a l’autoconsum havien de pagar una quantitat per l’energia generada i consumida a la seva pròpia instal·lació, per contribuir al manteniment del sistema elèctric. Només estaven exemptes del pagament les persones que s’autoabastien al 100% sense connectar-se a la xarxa, o les instal·lacions d’autoconsum de fins a 10kWp.

L’aprovació del Reial Decret 244/2019 facilita i incentiva el desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica i de l’autoconsum elèctric a l’Estat espanyol.

Si no et vols perdre les últimes notícies…