PEUSA és la companyia que ofereix la tarifa més baixa en el preu de l’energia 100% renovable a tot l’Estat espanyol. Aquesta conclusió s’extrau a partir de l’anàlisi sobre el preu de l’energia publicat per FACUA-Consumidores en Acción, una organització no governamental, sense ànim de lucre i dedicada des de 1981 a defensar els drets dels consumidors. La informació publicada per FACUA avalua 10 companyies comercialitzadores d’energia i compara potències contractades similars, a partir de les quals calcula el cost per 100 kilowats/hora (kW/h) i extreu la xifra final de la factura de la llum. El resultat és una taula del tot il·lustrativa.

A partir de les dades que proporciona l’anàlisi de FACUA, hem incorporat la informació sobre PEUSA de potència contractada, cost per 100 kW/h i preu final del rebut i el resultat és que l’energètica urgellenca és l’empresa que ofereix preus més competitius d’entre les que subministren energia 100% verda i la quarta a Espanya tenint en compte comercialitzadores d’energia no renovable.

  Empresa comercialitzadora Potència (€/kW) Energia (100/kWh) Rebut (€)
1 PVPC 4,36 12,18 63,77
2 Naturgy 4,77 13,48 70,33
3 Iberdrola 4,77 14,58 74,36
4 PEUSA 4,04 15,24 74,87
5 Endesa 4,36 15,25 75
6 Cepsa 4,4 15,74 76,94
7 Som Energia 4,03 16,15 77,24
8 Repsol 4,55 16,41 80,07
9 Lucera 4,03 16,2 81,94
10 CHC Energía 4,44 17,05 81,97
11 Feníe Energía 4,02 18,48 85,15
12 Holaluz 4,03 18,95 87,1

Font: dades de FACUA a les que s’ha incorporat informació sobre PEUSA.

L’estudi abasta les tarifes sense discriminació horària i preu estable per cada kW de potència contractada i kW/h d’energia consumida de Cepsa, CHC Energia, Endesa, Fenie, Holaluz, Iberdrola, Lucera, Naturgy, Repsol i Som Energia. Després de la d’Holaluz, completa el rànquing de les tarifes més cares la de Fenie (megawat 2.0), que suposa una factura de 85,15 € per a l’usuari mitjà.

Totes les ofertes analitzades per FACUA (excepte PEUSA) incrementen la factura mensual de l’usuari mitjà pel que fa al PVPC, que l’agost de 2020 ha experimentat una pujada del 1,8% respecte a juliol del mateix any. El perfil d’usuari mitjà utilitzat per l’associació va ser obtingut després de l’anàlisi de desenes de milers de factures d’habitatges habitats: la seva potència contractada és de 4,4 quilowatts (kW) i consumeix 366 quilowatts/hora (kWh) al mes.

FACUA es presenta com una associació independent de governs, partits polítics, interessos empresarials i confessions religioses, de caràcter progressista, democràtic, plural i participatiu.

 

Si no et vols perdre les últimes notícies…