A Hidroelèctrica del Valira hem renovat per segon any consecutiu la certificació ISO 14001:2015, una norma internacional que estableix un sistema de gestió orientat a minimitzar l’impacte mediambiental de les activitats industrials. Per tant, promou la protecció del medi ambient i la reducció de la contaminació, a banda d’uns objectius coherents i realistes per a la indústria. Totes les ISO es poden certificar.

Els nostres projectes de millora per al 2019 consisteixen en disminuir el consum d’aigua gràcies a instal·lar limitadors de cabal a les aixetes, potenciar els punts de recàrrega de vehicle elèctric, impulsar les instal·lacions d’autoconsum adreçades al consumidor i reforçar la formació de l’equip de persones de la nostra empresa.

Gràcies a aquesta certificació, l’estalvi i optimització que hem assolit l’any 2018 contemplen el següent:

 • Reduir el consum d’electricitat un 5% respecte el 2017, millorant així la gestió de l’edifici central de l’empresa, on a més a més hem instal·lat plaques fotovoltaiques amb un total de 5kWp de potència.
 • Millorar la xarxa de punts de recàrrega, afegint un nou punt a la Seu d’Urgell (carrer Bisbe Benlloch) i associant-nos a la xarxa Electromaps. Els punts de recàrrega ràpida permeten carregar més del doble de la potència habitual.
 • Rebaixar el consum del paper gràcies a l’inici de la digitalització de la signatura dels contractes de subministrament elèctric, mitjançant tauletes o altres dispositius electrònics.
 • Augmentar clarament el volum d’altes en el servei de factura electrònica, corresponent al 30% dels nostres clients, i estalviant en un any més de 40.000 fulls de paper.
 • Extendre la política ambiental gràcies a les formacions d’autoconsum i de vehicles elèctrics a tot el personal de totes les empreses del grup. També, impartir formació i impulsar la divulgació, a través de xerrades adreçades al públic extern.
 • Potenciar les instal·lacions d’autoconsum elèctric.
La implantació de la Norma facilita millorar el nostre sistema de gestió empresarial i permet obtenir resultats que contribueixen a l’augment de la nostra responsabilitat mediambiental.

Un compromís corporatiu

Els compromisos a partir dels quals implantem un sistema de gestió ambiental regit per la ISO 14001:2015 contemplen aspectes com ara la prevenció, la legalitat, la millora continua, la formació i la comunicació.

 • Prevenció. Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació, minimitzant el consum de recursos naturals i de matèries primeres, així com gestionant adequadament els aspectes ambientals que generem. Emprendre mesures contra el canvi climàtic.
 • Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tots els requisits i reglamentacions legals vigents aplicables a l’organització.
 • Millora continua. Adequar la gestió ambiental al nostre context, implantant els processos necessaris per obtenir la millora continua del nostre comportament ambiental.
 • Formació. Divulgar, sensibilitzar i implicar tots els treballadors fent-los partícips de la gestió ambiental i transmetre a les empreses del grup, als proveïdors i a les empreses subcontractades les nostres directrius ambientals.
 • Comunicació. Establir un intercanvi permanent amb tots els treballadors i parts interessades, tot difonent aquests principis i compromisos i promovent que la gestió ambiental esdevingui una tasca participativa a tots els nivells.

La ISO 14001:2015

Alguns dels avantatges que proporciona regir-se per normativa ISO són la rebaixa dels consums de matèries primeres i d’energia, la minimització de la generació de residus, la reducció de costos de transport i emmagatzematge, l’obertura a nous mercats i, com a resultat d’una gestió optimitzada, l’impacte en la millora de la reputació corporativa.

També cal tenir en compte com a conseqüència d’aplicar aquest sistema internacional de gestió la garantia davant d’altres empreses del mateix sector i la credibilitat davant dels consumidors.

 

Si no et vols perdre les últimes notícies…