Des de PEUSA donem molta importància a l’estalvi i l’eficiència energètics mitjançant mesures fàcils d’adoptar. L’objectiu és protegir el medi ambient i fomentar un comportament sostenible.

5 CONSELLS CLAU PER HABITATGES:

Utilitzar el polsador o la funció d’interrupció de la descàrrega als sanitaris per consumir només l’aigua que necessitis. Això et permetrà reduir el consum fins al 60%.

 • Separar els residus perquè puguin ser un nou recurs.
 • Canviar les lluminàries convencionals per LED de major eficiència i durada.
 • Garantir que a l’hivern la temperatura no sobrepassi els 21ºC i a l’estiu els 26ºC.

5 CONSELLS CLAU PER A EMPRESES:

 

 • No imprimir documents ni correus electrònics si no és imprescindible.
 • Imprimir a doble cara i en escala de grisos.
 • Encendre el llum d’una sala només quan sigui imprescindible i apagar-lo en sortir.
 • Compartir trajecte en fer desplaçaments amb vehicle i donar prioritat al cotxe elèctric.
 • Millorar els tancaments (tant massissos com de les obertures): evitarà pèrdues energètiques no desitjades, augmentant descontroladament les renovacions d’aire.

MILLORES CLAU PER UN CONSUM EFICIENT EN INDÚSTRIES:

 

 • Optimitzar la potència contractada.
 • Contractar discriminació horària.
 • Anul·lar la contractació de serveis en la factura.
 • Traspassar consums a horaris més favorables.
 • Eliminar consums en horaris no productius.
 • Revisar i mantenir les cambres de fred.
 • Monitoritzar els consums.
 • Treballar amb motors d’alta eficiència.
 • Incorporar millores generals en la xarxa d’aire comprimit.
 • Instal·lar un variador de freqüència en compressor principal.
 • Valorar el rendiment de les màquines de calor amb resistències.
 • Incorporar variadors de freqüència en motors o compressors.

Tant per a habitatges particulars com per a empreses, els àmbits clau per reduir el consum i guanyar eficiència són els següents:

AIGUA:

 • Tanca l’aixeta mentre et rentis les mans. Estalviaràs 6 litres d’aigua cada minut que
  no estigui oberta.
 • Assegura’t que les aixetes estiguin ben tancades i controla possibles fuites o
  pèrdues.
 • Utilitza la funció d’interrupció de la descàrrega en els sanitaris per consumir només
  l’aigua necessària. Permet reduir el consum fins un 60%.
 • No utilitzis els sanitaris com a papereres. Per buidar la cisterna calen de 3 a 8 litres
  d’aigua.

 

PAPER:

 • Abans d’imprimir revisa i corregeix els document. Utilitza la ‘vista prèvia’ per evitar
  errors.
 • Evita la impressió d’esborranys sempre que sigui possible.
 • Utilitza paper reciclat.
 • No imprimeixis documents ni correus electrònics si no és imprescindible.

 

 GENERACIÓ DE RESIDUS: 

 • Evita comprar productes d’usar i llençar.
 • Qüestiona’t si tots els residus que generes diàriament són imprescindibles. Redueix-
  los i viu de forma més sostenible.
 • Reutilitza al màxim els recursos abans que es converteixin en residus.
 • Ajuda a reciclar: separa els residus perquè puguin ser un nou recurs.

 

IMPRESORES I TÒNERS:

 • Prioritza el suport electrònic.
 • Utilitza el mode ‘esborrany’ i en escala de grisos sempre que sigui possible.
 • No substitueixis el tòner fins que s’hagi esgotat completament.
 • Utilitza el circuit establert per a la recollida i reciclatge dels tòners usats.
 • Si et resulta còmode, imprimeix 2 pàgines per cada cara.
 • Imprimeix utilitzant les dues cares d’una mateixa pàgina sempre que sigui possible.

 

IL·LUMINACIÓ I CLIMATITZACIÓ:

 • Prioritza la llum natural.
 • Encén el llum només quan sigui imprescindible i apaga’l en sortir d’una sala.
 • A l’hivern, la temperatura no ha de sobrepassar els 21ºC. Per cada grau d’augment, el consum d’energia és un 8% més elevat.
 • Si un despatx o sala de reunió han d’estar desocupats durant molta estona i tenen termòstat, abaixa la temperatura.
 • A l’estiu, la temperatura òptima és de 26ºC. Cada grau que disminueixi augmentarà el consum energètic un 8%.
 • Apaga l’aire condicionat quan el teu lloc de treball estigui desocupat.
 • Ventila el teu lloc de treball durant les hores més fredes del dia si és estiu i a les més càlides durant l’hivern.

 

MOBILITAT:

 • Evita desplaçaments innecessaris. Sempre que sigui possible, planifica reunions mitjançant trucades o videoconferències.
 • Si no tens més remei que anar a la feina amb cotxe, comparteix el trajecte amb companys de feina. Estalviaràs diners i reduiràs emissions.
 • Els vehicles elèctrics fan que la producció d’energia renovable participi en la mobilitat, aprofitant els beneficis de la generació neta d’electricitat per contaminar menys de forma difusa.
 • En tipologia comercial també hi ha al mercat vehicles eficients que s’ajusten a totes
  les necessitats, com ara vehicles elèctrics, de GN i de GLP.

 

EDIFICIS:

 • En el cas de temperatures extremes a l'hivern, un sistema de climatització amb bomba de calor geotèrmia pot ser aconsellable.
 • Minimitzar les infiltracions a través dels tancaments (tant massissos com de les obertures) evitarà pèrdues energètiques no desitjades, augmentant descontroladament les renovacions d’aire.
 • La incorporació d’elements de segellat que garanteixin una major estanquitat a l’aire de l’edifici, especialment de totes les seves obertures o esquerdes, redueix els consums i incrementa el confort.
 • Canviar les lluminàries convencionals per lluminàries LED de major eficiència i durada millora l’eficiència de la il·luminació, especialment en les zones comunes on les lluminàries estan enceses 24 hores al dia.
 • Evitar consums innecessaris tot incorporant detectors de presència o temporitzadors en les zones de pas.
 • Potenciar l’autoconsum, tot aprofitant la teulada dels edificis.

Si no et vols perdre les últimes notícies…