Hidroelèctrica del Valira SL, la comercialitzadora del grup PEUSA, torna a ser un altre any consecutiu, comercialitzadora 100% renovable.  La CNMC ha atorgat les garanties necessàries per a certificar l’origen 100% verd en l’etiquetatge de la nostra energia.

D’aquesta manera,  TOTS ELS CLIENTS DE  PEUSA CONSUMEIXEN I CONTRIBUEIXEN al foment d’aquestes energies.  Us volem agrair la confiança dipositada i el vostre compromís amb el medi ambient que ens motiva a mantenir aquesta certificació any rere any.

Gran part de l’energia que consumeixen els nostres clients es produeix a centrals hidroelèctriques pròpies, situades al riu Valira (CH d’Anserall i Santa Llúcia). També hi contribueixen de forma complementària altres centrals de la zona així com els productors fotovoltaics connectats a la xarxa de PEUSA.

A PEUSA fem una aposta clara per un futur més sostenible, oferint als nostres clients, tant domèstics com industrials, energia 100% verda. I tot sense cap cost addicional.

La resta d’energia consumida i no produïda a la nostra a la comarca és la certificada mitjançant el sistema d’etiquetatge establert per la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que ens garanteix el seu origen 100% renovable.   Aquesta certificació és el reflex tangible de part del nostre compromís ambiental que s’estén en tota la nostra activitat.

Podeu consultar el mix de la comercialitzadora del grup PEUSA, HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, a l’enllaç següent; https://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?informe=etiquetado_electricidadTambé teniu disponible aquesta informació, que han de publicar tots els comercialitzadors, a la part del darrere de la vostra factura.  En ella apareix una gràfica on es poden veure les aportacions de cada font d’energia al mix del sistema elèctric espanyol així com el mix de producció d’HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA 100% renovable.

Si no et vols perdre les últimes notícies…