Hidroelèctrica del Valira, com a empresa  compromesa amb el medi ambient ha decidit fer un pas més i ha  implantat un sistema de gestió ambiental tot seguint les especificacions establertes per la norma internacional ISO 14001.

Es tracta d’una certificació voluntària que permet avaluar i millorar el  comportament ambiental de l’empresa  i difondre informació  a clients, ciutadans i a d’altres parts interessades.

En el marc d’aquest nou sistema de gestió s’han designat una sèrie d’objectius ambientals en base a una anàlisi prèvia en profunditat que s’ha dut a terme durant l’any 2017.  Molts d’ells afecten el funcionament intern de l’empresa i als seus col·laboradors directes, sobretot en termes d’estalvi energètic, gestió de residus i un estricte compliment de la normativa mediambiental.  D’altres, i els més importants per a nosaltres, resideixen en millores i actuacions cap als nostres clients i la societat en general.  En aquest sentit, s’ha implantat un sistema de digitalització a les nostres oficines per reduir l’ús del paper i facilitar les gestions als nostres clients, i s’han fet diversos tallers de conscienciació en l’ús i estalvi energètic, un d’ells a la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell.

En consonància amb aquesta iniciativa i com a reforç del compromís que l’empresa ja té amb el medi ambient, us anirem informant de les accions proposades per aquest exercici per a fer-vos partícips de la nostra política ambiental i dels nostres reptes futurs.

Si no et vols perdre les últimes notícies…