El preu de l’electricitat està assolint récords històrics a tot Europa. Al següent quadre hi trobareu l’evolució del preu al mercat elèctric espanyol (OMIE). Aquest és el preu que paga Hidroelèctrica del Valira quan compra l’energia al mercat. El mes de maig de 2021, el preu de l’electricitat se situava al voltant dels 50 €/MWh i avui es troba a 165,19 €/MWh. Tal com expliquem a continuació, des de PEUSA creiem que el preu encara pot pujar més.

Les claus de l’augment del preu de l’electricitat els primers mesos d’estiu de 2021 i fins a avui són resultat de combinar diversos factors, alguns propis del funcionament del mercat elèctric i d’altres aliens a nosaltres. Tot seguit expliquem les principals raons de la pujada del preu de l’electricitat:

Alt preu dels combustibles fòssils.

El carbó i especialment el gas natural són els combustibles que utilitzen les centrals tèrmiques i els cicles combinats per produir energia. El preu d’aquestes matèries primeres, especialment el del gas natural, s’ha encarit d’una forma extraordinària als mercats internacionals degut a diverses raons relacionades amb la geopolítica, limitació de l’oferta i el creixement de la demanda.

L’electricitat produïda per les centrals que utilitzen combustibles fòssils és de suport, és a dir, que és necessària per cobrir la manca de producció aconseguida mitjançant altres fonts. Quan existeix molta demanda d’electricitat i no es pot cobrir amb la producció de les plantes renovables (eòlica, fotovoltaica i hidroelèctrica) o les centrals nuclears, entren en funcionament les centrals tèrmiques i els cicles combinats per cobrir la demanda.

La generació d’electricitat a partir de fonts renovables i nuclears és més econòmica que qualsevol altra i, en especial, més assequible que l’electricitat produïda a través del gas.

Emissions de CO₂

El preu dels drets d’emissió de CO2 s’ha disparat en els últims mesos, com a conseqüència de la progressiva reducció de la seva oferta decidida per la Unió Europea per accelerar la descarbonització de l’economia (com més cars són els drets d’emissió de CO2 més competitives es tornen les energies renovables).

Qui ha de pagar per aquests drets d’emissió de CO2? Doncs aquelles instal·lacions que utilitzen gas, fuel o carbó per produir electricitat i que formen part del mix de generació. Són les mateixes que es veuen afectades per l’elevat preu de compra del carbó i el gas.

Escassa producció d’energia renovable.

Les condicions meteorològiques incideixen de manera clara en la generació energètica renovable. Cal tenir en compte que l’energia 100% verda és, en principi, més econòmica de produir, i cada vegada intervé de manera més decisiva en el càlcul del preu de l’energia. Durant el mes d’agost de 2021 s’ha registrat el valor més baix d’aportació al sistema d’energia renovable de tot l’any 2021.

Augment de la demanda.

L’augment de la demanda és un factor que facilita que el preu del mercat majorista elèctric augmenti, tal com passa a la resta de mercats. La recuperació de l’economia ha originat que augmenti el consum d’electricitat aquests últims mesos.

 

 

Quin és l’escenari de preus del mercat elèctric per als propers mesos?

La pujada del preu del gas, juntament amb l’encariment del preu dels drets de CO2 necessaris perquè algunes centrals produeixin electricitat, són les principals raons de la pujada del preu de la llum.

Durant aquests últims mesos la demanda d’electricitat no ha estat coberta per l’energia produïda per fonts renovables, i han hagut d’entrar en funcionament les centrals tèrmiques i els cicles combinats per produir energia, amb el resultat que hem apuntat.

Els pròxims mesos s’espera un augment del preu del kWh en el mercat elèctric a tot Europa, a causa de la continuada pujada del preu del gas natural i dels drets d’emissió de CO2,  conseqüència d’un augment de demanda als mercats internacionals. També es preveu una major demanda d’electricitat pels mesos de tardor/hivern, a causa de la disminució de les temperatures. Aquesta tendència a l’alça dels preus només es podria revertir amb una major producció d’electricitat a través de fonts renovables.

Quines mesures poden ajudar a mitigar aquesta situació?

Des de PEUSA estem fent grans esforços per mitigar l’impacte que el cost de l’energia al mercat majorista té en les factures i mantenir uns preus competitius. Una part de la pujada de preu serà assumit directament per nosaltres. 

D’altra banda, les mesures urgents adoptades pel govern en el RDL 17/2021 del 14 de setembre, per també mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural als mercats minoristes de gas i electricitat, que van entrar en vigor el passat dia 15 de setembre, afectaran de manera positiva la rebaixa de la factura al client: 

  1. Reducció de l’impost especial a l’electricitat: aquest impost ara gravat amb el 5,1% passarà a ser del 0,5% en les factures emeses a partir del dia 15/09/2021
  2. Reducció dels càrrecs, la part regulada de la factura i que va entrar en vigor el passat 1 de juny.
  3. Aprovació del subministrament mínim vital, ampliant la protecció dels consumidors vulnerables ampliant el termini pel qual no se’ls podrà interrompre el subministrament.

Altres mesures adoptades en aquest Reial Decret Llei beneficien que el preu de l’electricitat pugui baixar els propers mesos:  

  1. Reducció de beneficis a nuclears i hidroelèctriques per l’augment del preu del gas, fins al 31 de març de 2022.
  2. Subhastes obligatòries d’energia a llarg termini.
  3. Límit a l’augment de la tarifa regulada del gas.
  4. Modificació de la Llei d’Aigües per posar límit als nivells de desembassament dels pantans.
  5. Suspensió de l’impost a la generació fins a finals de l’any 2021.
  6. Ampliar l’import provinent de les subhastes europees de CO₂ per cobrir costos del sistema elèctric fins a un total de 2.000 milions d’euros.

Podeu ampliar la informació sobre el preu de l’electricitat i demanar-nos qualsevol aclariment contactant amb les nostres oficines o des de l’Oficina Virtual del nostre web.

Si no et vols perdre les últimes notícies…