A partir de l’1 d’octubre de 2021, el govern central estableix noves tarifes de gas determinades per llei, i que les empreses comercialitzadores activem per complir la normativa. Estem a l’espera de la publicació dels preus definitius dels càrrecs, si bé no esperem que tingui una gran afectació en el preu final de la factura. Els usuaris no han de fer cap gestió respecte a aquest canvi, ja que s’activa de manera automàtica. El que si notaran és que rebran una factura per setembre i una altra per octubre de 2021, mes en què s’inicia el canvi.

Aquest canvi l’estableix la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència (CNMC) en la seva circular 6/2020 de 22 de juliol de 2021. Així mateix, la resolució de 27 de maig de 2021 de la CNMC determina per a l’any 2022 els peatges d’accés a les xarxes de transport de gas, xarxes locals i regasificació.

Una nova estructura de tarifes

La nova estructura tarifària dels peatges de gas diferencia les tarifes per franges de consum i no en funció de la pressió del gas subministrat com en les anteriors tarifes i se li aplicaran els peatges aprovats en la Resolució de 27 de maig de 2021 de la CNMC i els càrrecs pendents de publicar.

A continuació detallem una taula resum amb els nous grups tarifaris, en funció del volum de consum:

Nous peatges de consum de gas KWh / any

Taula peatges gas 2021
Procés de transició

L’empresa distribuïdora, responsable de la mesura dels consums de gas, serà qui assignarà a cada client la nova tarifa de gas que li correspondrà a partir d’octubre de 2021 en funció del seu consum.

El dia d’abans de l’entrada en vigor dels nous peatges (30 de setembre de 2021) es tancarà el cicle de facturació per a tots els usuaris, sense que afecti el nombre de dies inclosos en aquesta factura. D’aquesta manera, fins al 30 de setembre de 2021 s’aplicaran els peatges vigents actualment (segons Real Decret 949/2001) i, a partir de l’1 d’octubre de 2021, en una nova factura, es facturarà segons els peatges definits a la circular 6/2020 de la Comissió Nacional de Mercats de la Competència.

Si no et vols perdre les últimes notícies…