És possible que hagis sentit a parlar de desenvolupament sostenible, però… sabies que existeixen els anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)? Tots hi podem contribuir i les empreses tenen un paper molt important per assolir-los, posant en marxa mesures per ajudar a acabar amb la pobresa, protegir el planeta i impulsar una cultura corporativa que aporti unes condicions dignes de treball per a les persones.

Els ODS són 17 bons propòsits per transformar el món: una bateria de reptes per combatre la pobresa, la desigualtat i el canvi climàtic. Per aturar la degradació ambiental, aconseguir més prosperitat, pau i justícia. Però, per què aquests objectius? Com neix la iniciativa?

La sostenibilitat, un repte mundial

Amb la intenció d’eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat dels que hi vivim, les persones amb responsabilitat en la presa de decisions polítiques al món des de les Nacions Unides van acordar l’any 2015 una sèrie de finalitats. S’obria així una nova agenda per al desenvolupament sostenible, amb un total de 17 aspiracions o fites a assolir els propers 15 anys. Així neixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que són els següents:

1. Fi de la pobresa
2. Fam zero
3. Salut i benestar
4. Educació de qualitat

5. Igualtat de gènere
6. Aigua neta i sanejament
7. Energia neta i assequible
8. Treball digne i creixement econòmic

9. Indústria, innovació i infraestructures
10. Reducció de les desigualtats
11. Ciutats i comunitats sostenibles
12. Consum i producció responsables

13. Acció climàtica
14. Vida submarina
15. Vida d’ecosistemes terrestres
16. Pau, justícia i institucions sòlides
17. Aliança per assolir els objectius

Tots i cadascun de nosaltres, incloent-hi governs, sector privat, societat civil i persones individuals, tenim una part de responsabilitat en l’acompliment d’aquests ideals, perquè ens afecten i, per tant, ens impliquen.

L’organisme de Nacions Unides reconeix l’esforç que la societat ja està duent a terme per millorar el benestar del planeta. Malgrat tot, fa una crida a la mobilització mundial, per garantir el lideratge, els recursos i les solucions intel·ligents. En una actuació de tipus local, proposa actuar tant a través de polítiques, com de pressupostos i accions a les ciutats i pensant en  les persones: la societat civil, el sector privat, els sindicats, els cercles acadèmics i els mitjans de comunicació, entre d’altres.

Què és sostenible?

Sostenible és allò que es pot mantenir de manera indefinida, sense afectar l’equilibri ecològic, segons el Diccionari de la Institució de les Lletres Catalanes. Per entendre a fons què és la sostenibilitat convé recordar que ens permet satisfer les nostres necessitats i acomplir objectius, sense comprometre el futur de les generacions que vindran.

Si funcionem amb criteris de sostenibilitat, garantim l’equilibri entre el creixement econòmic, el medi ambient i el benestar social. El desenvolupament sostenible és, en definitiva, el progrés que manté l’equilibri i no posa en perill els recursos del futur més immediat, però també del més llunyà.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són 17 bons propòsits per transformar el món: una bateria de reptes per combatre la pobresa, la desigualtat i el canvi climàtic

PEUSA i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

La nostra dedicació com a empresa i les accions que impulsem i a les que donem suport vinculades amb les persones fan que estiguem en concordança amb gran part dels ODS. Amb la nostra activitat, contribuïm de manera decisiva a l’objectiu núm. 7 d’energia neta i assequible, al núm. 11 de ciutats i comunitats sostenibles, al núm. 12 de consum i producció responsables i al núm. 13 d’acció climàtica. Alhora, ens sentim alineats amb aspiracions d’ODS com ara el núm. 1 de fi de la pobresa, el núm. 2 que actua per a la situació de fam zero, el núm. 3 que vetlla per la salut i el benestar, el núm. 8 que defensa el treball decent i el creixement econòmic, el núm. 15 sobre la vida d’ecosistemes terrestres i amb el núm. 17 que potencia establir aliances per assolir els objectius.

La nostra trajectòria és llarga i ha anat evolucionant al llarg de gairebé un segle de vida. Ara bé, des del principi de l’activitat de PEUSA, el nostre focus empresarial és oferir un servei energètic global i que la nostra activitat tingui una marcada incidència social en el territori.

Ens comprometem a fomentar les energies renovables, de manera que tota l’energia que comercialitzem és d’origen 100% renovable, provinent en part de les tres centrals hidroelèctriques pròpies instal·lades a tocar del riu Valira.

I això no és tot. En l’àmbit social hem col·laborat estretament amb les entitats comarcals amb finalitats socials, per generar una petjada sostenible i donar suport a les persones que tenen dificultats per fer front a les despeses energètiques i atenuar la pobresa a la nostra zona d’influència.

Col·laborem estretament amb entitats comarcals amb finalitats socials, per generar una petjada sostenible i donar suport a les persones.

Si no et vols perdre les últimes notícies…