A partir del mes d’abril de 2021, el preu de l’electricitat es calcularà en funció de l’hora i el dia en què es consumeixi i es podran contractar diferents potències, segons comunica la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC), amb l’objectiu de fomentar l’estalvi energètic. Abans d’aplicar aquest canvi, el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Democràtic ha publicat els nous càrrecs que vol aplicar a la factura. Fins al mes d’abril, el sistema de facturació d’energia elèctrica seguirà sent l’actual.

El nou càlcul del preu de l’electricitat permetrà ajustar la contractació a les necessitats del consumidor i pagar menys pel subministrament d’energia elèctrica.

Pel que fa a la potència (terme de potència), amb els propers canvis es podran contractar diferents potències que s’aplicaran a hores diverses del dia. Per tant, es podrà contractar una potència superior només a determinades hores. Això permetrà contractar una potència diferent durant l’hora vall (de 0 h a 8 h de dilluns a divendres, caps de setmana i dies festius d’àmbit nacional). Un cop sigui aplicable la nova estructura de peatges, els usuaris de PEUSA podran adaptar les potències contractades per període horari.

Com afectarà els contractes de fins a 15 kW (domèstics i petites empreses)?

La majoria de consumidors domèstics i petites empreses tenen contractes de fins a 15 kW. Fins ara, aquests consumidors tenen l’opció de discriminació horària (dos o tres períodes horaris) o no discriminació horària. Amb la nova estructura de peatges, es passarà a l’opció de discriminació horària amb l’objectiu d’incentivar el consum durant les hores de menys demanda. Com a gran novetat, els caps de setmana i festius, totes les hores seran de tipus vall.

Un dels avantatges de disposar del preu més barat a la nit (període vall) i de poder contractar una potència més alta només en aquestes hores és que permetrà carregar vehicles elèctrics a un cost més baix.

D’altra banda, els consumidors d’alta tensió o més de 15 kW en baixa tensió passaran a tenir 6 períodes, tant en el terme de potència com en el d’energia. En aquest cas, l’estructura serà més complexa i els peatges (impost destinat a cobrir el cost de les xarxes de subministrament) seran diferents segons l’hora, el dia i el mes.

Quins costos s’assumeixen en la factura de la llum i on afectaran els canvis?

Amb la nova Circular 3/2020, el canvi a la factura es produirà en la determinació dels costos de la xarxa de transport i distribució que s’assumeixen a través dels nous peatges. Cal tenir present que no s’especifica la metodologia de càlcul d’una altra part dels costos de la factura (càrrecs que cobreixen altres despeses del sistema elèctric). Aquesta metodologia l’ha d’establir el govern espanyol i encara no ha estat aprovada.

Consulteu la informació sobre canvis en el preu de l’electricitat que proporciona l’Agència Catalana de l’Energia de la Generalitat de Catalunya.

Si no et vols perdre les últimes notícies…