El govern, en el RDL 10/2022 de 13 de maig ha aprovat posar en marxa un mecanisme d’ajust que consisteix en establir un topall al preu del gas que s’utilitza per produir electricitat. Aquesta mesura té un impacte directe en el preu del kWh que pagues en la teva factura elèctrica. T’ho expliquem.

Què fa aquest mecanisme d’ajust? 

El mecanisme d’ajust posa un límit al preu del gas que necessiten les centrals de cicle combinat per produir electricitat.

Quin és l’objectiu d’aquesta mesura? 

L’objectiu principal és el de contenir el preu de l’electricitat al mercat majorista, on les comercialitzadores elèctriques compren l’energia que subministraran als seus clients.

Per què es crea aquest mecanisme? 

El preu del gas s’ha disparat en els darrers mesos. Això ha fet que el preu de venda de l’electricitat de les centrals que utilitzen aquest combustible també s’hagi encarit i, en conseqüència, el preu final de l’electricitat. 

Quant temps durarà aquesta mesura?

Aquesta mesura és urgent i temporal i està previst que es mantingui fins al 31/05/2023 amb la intenció de garantir certa estabilitat al mercat elèctric.

Com es finança el mecanisme?

La diferència entre el topall fixat per al gas en cada moment i el preu real d’aquest combustible, es trasllada a la factura elèctrica, de manera proporcional al consum horari de cada client.

Qui el finança? 

Tots els clients, excepte aquells que tenien un contracte a preu fixe signat abans del 26 d’abril de 2022. Aquest darrers també el finançaran a mesura que vencin els seus contractes. 

Com puc saber com m’afecta? 

A la teva factura elèctrica tens per una banda el preu del kWh per a cada període, i en una línia a part el cost del topall del gas, que apareix amb aquest concepte: Mecanisme d’ajust RDL 10/2022.

És un preu fixe?

No, el cost del mecanisme d’ajust varia cada hora depenent de la demanda, la quantitat d’energia produïda amb gas i del preu d’aquest combustible. La diferència entre aquest preu i el topall establert és el que es trasllada a les factures segons el consum horari de cada client.

Quina és la importància que tenen les centrals de cicle combinat dins el conjunt de tecnologies que s’utilitzen per produir l’energia que consumim?  

Les energies renovables no són suficients per produir tota l’energia que consumim, i pel moment, no poden garantir una producció estable i continuada. Per aquest motiu són necessàries altres energies de suport que, depenent de les necessitats de consum i de la quantitat de producció renovable complementen en major o menor mesura el total d’energia que cal generar cada dia.

Com més augmenta la demanda, més necessàries són les altres tecnologies, entre elles, els cicles combinats, que utilitzen com a font de producció elèctrica el gas.  

La combinació d’una demanda elevada amb una producció renovable baixa i un preu del gas molt elevat, juntament amb altres factors, propicia que el preu de l’electricitat augmenti. Els episodis de calor extrema d’aquest estiu en serien un bon exemple.

Si no et vols perdre les últimes notícies…