La instal·lació massiva de tecnologies de generació mitjançant energies renovables ja està canviant la manera d’operar del sistema elèctric i obre la porta a una racionalització del consum. El fet que els recursos energètics es puguin distribuir a gran escala, amb un model descentralitzat, juga un paper clau per reduir la necessitat d’energies procedents de la generació tradicional i permetre l’augment de l’ús de fonts de generació d’energia renovable. “Distribuir diversos recursos energètics al sistema facilita que la xarxa operi a un preu menor, de manera més sostenible i potencialment més segura”, segons explica Alicia Carrasco, directora executiva d’Entra Agregación y Flexibilidad.

Agrupar el consum (o agregar la demanda) és una forma de cooperació basada en la flexibilitat, que consisteix en sumar la capacitat de modificar el patró de consum d’un conjunt de subministraments  per adaptar-se a les necessitats que planteja el sistema elèctric. Gràcies a agregar la demanda d’energia, diversos agents del sistema energètic actuaran com una sola entitat per participar al mercat elèctric, optant així a una remuneració pel servei prestat. El gran canvi respecte al sistema actual és que, per primera vegada, un grup de petits usuaris podrà entrar a un mercat fins ara restringit a grans corporacions,  amb el benefici que això els reportarà a nivell econòmic i els permetrà alhora ser  partícips del mou model de transició cap a energies renovables.

Gràcies a agregar la demanda d’energia, diversos agents del sistema energètic actuaran com una sola entitat per participar al mercat elèctric, obtenint una remuneració pel servei prestat.

El govern espanyol donarà el tret de sortida a l’agregació a final de desembre del 2020, si bé cal que tots els agents facin els canvis per adaptar-se al nou escenari.

L’agregació de la demanda representarà un rol important en el nou escenari de transició energètica.  Un dels grans avantatges és que la flexibilitat permetrà que l’usuari moduli el seu consum energètic en funció de les seves necessitats i capacitat del sistema elèctric, de manera que pugui reduir el seu consum  puntualment per abastir, per exemple, pics de necessitat d’una indústria. Això suposa una bonificació a l’usuari en un procediment que, fins ara, era només aplicable als grans generadors d’electricitat i a una part de la indústria. Per tant, bones notícies per a l’estalvi en la factura de l’electricitat.

El més important a abast global: agregar la demanda ajuda en gran mesura a flexibilitzar l’actual sistema i a una transició energètica a energies 100% renovables orientada a mitigar el canvi climàtic.

Hem parlat amb Alicia Carrasco d’aquest canvi al mercat de l’energia elèctrica.

Com contribueix l’agregació de la demanda a que les persones prenguem part activa del mercat de l’energia elèctrica?

L’agregació és la capacitat de modular el consum per adaptar-lo als preus del mercat i, per tant, consumir l’electricitat quan prové de generació renovable. Per tant, capacita el consumidor individual perquè participi a mercats als quals, d’una altra manera, no tindria accés. També implica recolzar l’operador del sistema en moments de desequilibri, així com al distribuïdor en episodis de congestió, per poder-la solucionar mitjançant serveis agregats entre la demanda i el consumidor. Aquests serveis poden venir per la modulació de la demanda, per la càrrega de vehicle elèctric, per les bateries i per la generació distribuïda.

Qui ofereix servei d’agregació de la demanda d’energia elèctrica?

Una empresa que gestioni diversos usuaris de consum elèctric (individuals, d’autoconsum, empreses, indústries, punts de recàrrega de vehicle elèctric o qualsevol combinació d’aquests) per tal d’oferir-los estalvi i de prestar serveis al sistema elèctric. El seu objectiu és la cooperació entre el consum, la distribució, el transport i la generació d’energia.

Per què diem que l’agregació de la demanda ofereix al consumidor final la possibilitat d’estalviar?

Perquè li permet ser remunerat per fer canvis al seu patró de consum, sense afectar el seu confort, facilitant la tasca dels operadors de xarxa a un menor preu, d’una manera més sostenible i potencialment més segura. Així mateix, l’agregació permet a l’usuari sumar els seus recursos amb els d’altres consumidors –gràcies a totes les funcions que pot dur a terme–, generant un nucli de majors capacitats. A més, l’empresa que presta la funció d’agregació assumeix les responsabilitats que suposa participar a diferents mercats.

Quins països han integrat l’agregació de la demanda als seus sistemes elèctrics?

Avui l’ofereixen França, Gran Bretanya, Irlanda, Alemanya, Finlàndia, Bèlgica i Holanda i també els Estats Units.

Quan es posarà en marxa a l’Estat espanyol?

A final de l’any 2020 (concretament, el 23 de desembre), però no sabem si la resolució de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència establirà un període d’implementació. Des del sector demanem que tots els mercats organitzats han de poder participar de l’agregació de la demanda. També demanem que els estats membres de la UE habilitin l’agregació i la figura de l’agregador independent.

Com contribueix l’agregació de la demanda a gestionar l’emergència climàtica?

Permet que recursos distribuïts del consumidor donin suport a la transició a energies renovables. El desembre de 2019, la Comissió Europea va impulsar el Pacte Verd Europeu, una iniciativa que neix amb el repte que Europa es converteixi en el primer continent climàticament neutre. Les eines que proveeixen solucions per a la neutralitat climàtica són el desenvolupament tecnològic de les energies netes, l’emmagatzemament, l’electrificació i la integració de sectors, juntament amb la gestió de la demanda.

Si no et vols perdre les últimes notícies…