El recent acord que hem establert amb l’empresa Dr Energy, amb seu a Granollers (Vallès Occidental), es proposa ampliar el servei que ja oferim de subministrament d’energia amb certificació d’origen 100% renovable. En virtut del compromís al que hem arribat, l’empresa de Granollers ofereix als seus usuaris del servei d’autoconsum la possibilitat de consumir energia 100% renovable gràcies a PEUSA. D’aquesta manera, es tanca el cercle virtuós que impulsa el compromís mediambiental i la reducció d’emissions de CO₂.

L’àmbit d’actuació de la iniciativa comença a Catalunya i, en particular, a Barcelona, Tarragona, Granollers, Sabadell i Mataró durant un any, que ambdues firmes esperem renovar l’any vinent. Aquesta nova aliança contribueix a ampliar i reforça el nostre àmbit d’actuació, si bé és complementària a d’altres convenis signats amb instal·ladors de territori del Pirineu. Respon a una voluntat de prestar servei i de creixement de les energies renovables.

Tanquem el cercle virtuós que ens permet impulsar el compromís mediambiental i la reducció d’emissions de CO₂

Dr Energy és una companyia especialitzada en la instal·lació d’infraestructures d’energia renovable i mobilitat elèctrica, amb abast a tot l’Estat espanyol i vinculada a Fagom Engineering, una enginyeria amb una important tradició empresarial. Fins ara, ha centrat els seus esforços al sector industrial, si bé també ofereix servei a empreses i a usuaris domèstics.

Com a part del compromís, des de PEUSA oferirem formació i assessorament permanent a l’equip tècnic de Dr Energy sobre tot el relatiu a usuaris particulars i sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquesta iniciativa.

Si no et vols perdre les últimes notícies…