PEUSA és des d’avui membre d’Entra, la primera Associació Espanyola per a l’Agregació i la Flexibilitat, que va iniciar el seu camí el 24 d’abril d’aquest mateix any.  PEUSA s’uneix així als quatre membres fundadors que són Estabanell Energia, Bassols Energia, Factorenergia i olivoEnergy.

Entra treballa per fer possible un sistema elèctric on la demanda tingui un paper més actiu com ja passa a molts països d’Europa on l’agregador de la demanda ja existeix.

Segons Marcel Dorna, Director General de PEUSA “La funció de l’agregació permetrà la penetració de les energies renovables distribuïdes i serà una peça clau per aconseguir un sistema elèctric més eficient i sostenible”.

En què consisteix l’agregador de la demanda? Consisteix en agrupar als consumidors, autoconsumidors, miniproductors, bateries o punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que vulguin participar en mercats de capacitat i flexibilitat, per tal que de manera agrupada (es pretén que sigui en blocs d’1 MW de potència conjunta), puguin rebre ordres de modificació de la seva  forma de consum o de generació.

La flexibilitat en la forma de consumir o generar dels diferents recursos energètics distribuïts serà necessària per operar un sistema elèctric basat en un model de generació amb fonts renovables. En aquest model, on no serà possible gestionar la generació atesa la impredictibilitat de les fonts renovables, caldrà gestionar la demanda  per tal que s’adapti en cada moment a la capacitat de la generació.

Totes aquestes actuacions es fan amb el consentiment del cient, que ha signat un contracte previ i percep una compensació econòmica per adaptar la seva forma de consum.

Peusa considera necessari participar en projectes de desenvolupament de l’agregador elèctric, amb la finalitat de dotar al sistema elèctric de la flexibilitat necessària perquè la descentralització i democratització de l’energia siguin una realitat, situant el consumidor com a protagonista principal del model energètic del futur.

Si no et vols perdre les últimes notícies…