Política de privadesa

Al GRUP PEUSA estem compromesos amb la seguretat de la informació i, en especial, amb la protecció de les dades de caràcter personal. Per això, hem elaborat la present Política de Protecció de Dades, que s’aplicarà a la navegació pel portal www.peusa.org, així com a la contractació, si és el cas, dels nostres serveis a través de qualsevol de les societats del GRUP.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

El GRUP PEUSA es dedica a les activitats de generació, comercialització i distribució d’energia elèctrica. En compliment de la normativa vigent en el sector elèctric, cadascuna d’aquestes activitats és desenvolupada per una de les societats del GRUP PEUSA.

El responsable del tractament de les seves dades personals podrà ser una de les següents societats del GRUP PEUSA, en funció de l’activitat en el marc de la qual es porti a terme dit tractament:

 

 • PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.

Domicili: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Adreça de correu electrònic: general@peusa.es

Activitat: PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A. és la capçalera del GRUP PEUSA, i té com a activitat la prestació de serveis d’administració i gestió a la resta de les empreses del GRUP.

 

 • PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE I, S.L.

Domicili: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Adreça de correu electrònic: generacio@peusa.es

Activitat: PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE I, S.L. es dedica a l’activitat de generació d’energia elèctrica.

 

 • HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L.

Domicili: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Adreça de correu electrònic: comercialitzacio@peusa.es

Activitat: HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. té com a activitat la comercialització d’energia elèctrica.

 

 • PEUSA DISTRIBUCIÓ, S.L.U.

Domicili: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Adreça de correu electrònic: distribucio@peusa.es

Activitat: PEUSA DISTRIBUCIÓ, S.L.U. es dedica a l’activitat de distribució d’energia elèctrica.

 

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades del GRUP PEUSA són les següents:  dpd@peusa.es

 

QUINES DADES PERSONALS RECOLLIM SOBRE VOSTÈ?

 • Dades d’identificació. Nom i cognoms, adreça postal i electrònica, i telèfon.
 • Informació de pagaments. Dades bancàries que Vostè ens faciliti a efectes de facturació dels serveis que contracti amb nosaltres.
 • Qualsevol altra dada personal que Vostè, de forma voluntària, ens faci arribar a través de les nostres adreces de correu electrònic
 • Informació sobre el seu consum d’energia elèctrica
 • Informació sobre les seves visites a la nostra pàgina web. Adreça IP del seu dispositiu, data i hora d’accés. Per a més informació sobre aquest tractament, vegeu la nostra Política de Cookies.
 • Qualsevol informació que Vostè, de forma voluntària, comparteixi públicament a les xarxes socials del GRUP PEUSA. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privadesa de la xarxa social en qüestió, per la qual cosa recomanem revisi la configuració de privadesa del seu perfil.

 

COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals que tractem són:

 • Les que Vostè ens facilita en el moment de contractar els nostres serveis.
 • Les que Vostè ens faci arribar voluntàriament a través de les nostres adreces de correu electrònic i formularis web.
 • Les que Vostè comparteix voluntàriament a les xarxes socials.

 

PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

EL GRUP PEUSA podrà tractar les seves dades personals amb les següents finalitats:

 • Facilitar-li la informació que Vostè ens sol·liciti sobre els nostres serveis.
 • Garantir la correcta prestació dels serveis que, en el seu cas, Vostè contracti amb nosaltres, facilitant-li informació relacionada amb dits serveis.
 • Sempre i qual Vostè ho autoritzi expressament, el GRUP PEUSA podrà utilitzar la informació derivada dels seus consums energètics, per elaborar perfils que ens serviran com a base per prestar-li els nostres serveis d’assessorament energètic.
 • Al GRUP PEUSA utilitzem les xarxes socials per fer publicitat dels nostres serveis. En aquest sentit, compartint les seves dades a les nostres xarxes socials, Vostè consent expressament i ens autoritza a reproduir-les i comunicar-les públicament a les esmentades xarxes amb les finalitats abans esmentades.

 

Vostè podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: dpd@peusa.es.

En cas de no estar interessat en el tractament de les seves dades a través de les xarxes socials del GRUP PEUSA en els termes abans expressats, preguem s’abstingui de compartir-les.

En cas de que el GRUP PEUSA necessiti tractar les seves dades personals amb finalitats diferents de les esmentades als punts anteriors, sol·licitarà el seu consentiment exprés, que Vostè podrà revocar en qualsevol moment de forma unilateral.

 

Butlletins informatius i comunicacions comercials

El GRUP PEUSA podrà enviar butlletins informatius i comunicacions comercials a aquelles persones que hagin atorgat prèviament el seu consentiment exprés en aquest sentit. El contingut d’aquests butlletins i comunicacions serà informació comercial, informació sobre events destacats, i consells rellevant sobre el consum d’energia.

Vostè tindrà la possibilitat de sol·licitar el cessament de l’enviament d’aquests butlletins i comunicacions en els termes previstos a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, i de revocar el seu consentiment de forma unilateral, en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: dpd@peusa.es, o donant-se de baixa clicant en l’apartat “unsubscribe” al peu dels butlletins.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

En funció del tipus de tractament de les seves dades personals que el GRUP PEUSA faci en cada moment, la legitimació podrà ser:

 • El compliment de les obligacions del GRUP PEUSA derivades d’un contracte de prestació de serveis subscrit amb Vostè.
 • El compliment de les obligacions legals del GRUP PEUSA.
 • L’interès legítim del GRUP PEUSA de millorar els nostres productes i serveis, o gestionar les seves consultes.

 

QUI TÉ ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS?

Les seves dades personals només es comunicaran a aquelles persones o entitats que necessitin tenir-hi accés en el marc de la prestació dels serveis que, si és el cas, Vostè contracti amb el GRUP PEUSA (Encarregats del Tractament), o quan sigui necessari per al compliment de les nostres obligacions legals. En qualsevol altre cas, abans de cedir les seves dades a tercers sol·licitarem el seu consentiment.

El GRUP PEUSA vetllarà perquè els Encarregats del Tractament de les seves dades garanteixin el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, preservant la seguretat i confidencialitat de la informació.

 

TRACTEM DADES DE MENORS?

Els serveis del GRUP PEUSA no estan adreçats a menors d’edat.

Tanmateix, en cas de que Vostè comparteixi a les nostres xarxes socials imatges on apareguin menors de 16 anys, s’haurà d’assegurar de comptar prèviament amb l’autorització del pare/mare/tutor o representant legal del menor.

El GRUP PEUSA es reserva el dret de sol·licitar en qualsevol moment l’acreditació de dita autorització.

 

PER QUIN TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les seves dades personals seran conservades pel temps que sigui necessari per donar compliment a les finalitats per les quals van ser recollides. Transcorregut aquest temps, el GRUP PEUSA procedirà a suprimir-les dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de conservar-les, limitant el seu tractament a l’exercici i defensa de reclamacions, en els termes previstos per la legislació aplicable.

 

QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El GRUP PEUSA implementa mesures tècniques i organitzatives per garantir la integritat de les seves dades, així com la confidencialitat en el tractament de les mateixes, tenint en compte l’estat de la tecnologia.

En aquest sentit, els sistemes d’informació del GRUP PEUSA utilitzen tècniques de xifrat de dades, i disposen de mesures per garantir la disponibilitat i resiliència de les instal·lacions.

Així mateix, els treballadors del GRUP PEUSA amb accés a dades personals han estat degudament informats sobre les seves obligacions en el tractament de les mateixes, i tenen al seu abast diferents protocols d’actuació en aquesta matèria.

 

A QUINS PAÏSOS S’ENVIEN LES SEVES DADES?

PEUSA no realitza transferències internacionals de dades personals

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Vostè podrà exercitar els drets que  es diran a continuació, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: dpd@peusa.es

 • Sol·licitar, en qualsevol moment, que el GRUP PEUSA li confirmi si està tractant les seves dades personals o no.
 • Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació d’aquelles que siguin inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que es van recollir.
 • En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest supòsit, només conservarem les seves dades per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Revocar el consentiment que, si és el cas, Vostè hagi atorgat per al tractament de les seves dades per part del GRUP PEUSA. 
 • Presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.