Política de privadesa

Al GRUP PEUSA estem compromesos amb la seguretat de la informació i, en especial, amb la protecció de les dades de caràcter personal. Per això, hem elaborat la present Política de Protecció de Dades, que s’aplicarà a la navegació pel portal www.peusa.org, així com a la contractació, si és el cas, dels nostres serveis a través de qualsevol de les societats del GRUP.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

El GRUP PEUSA es dedica a les activitats de generació, comercialització i distribució d’energia elèctrica. En compliment de la normativa vigent en el sector elèctric, cadascuna d’aquestes activitats és desenvolupada per una de les societats del GRUP PEUSA.

El responsable del tractament de les seves dades personals podrà ser una de les següents societats del GRUP PEUSA, en funció de l’activitat en el marc de la qual es porti a terme dit tractament:

 

 • PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.

Domicili: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Adreça de correu electrònic: general@peusa.es

Activitat: PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A. és la capçalera del GRUP PEUSA, i té com a activitat la prestació de serveis d’administració i gestió a la resta de les empreses del GRUP.

 

 • PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE I, S.L.

Domicili: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Adreça de correu electrònic: generacio@peusa.es

Activitat: PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE I, S.L. es dedica a l’activitat de generació d’energia elèctrica.

 

 • HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L.

Domicili: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Adreça de correu electrònic: comercialitzacio@peusa.es

Activitat: HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. té com a activitat la comercialització d’energia elèctrica.

 

 • PEUSA DISTRIBUCIÓ, S.L.U.

Domicili: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Adreça de correu electrònic: distribucio@peusa.es

Activitat: PEUSA DISTRIBUCIÓ, S.L.U. es dedica a l’activitat de distribució d’energia elèctrica.

 

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades del GRUP PEUSA són les següents:  dpd@peusa.es

 

QUINES DADES PERSONALS RECOLLIM SOBRE VOSTÈ?

 • Dades d’identificació. Nom i cognoms, adreça postal i electrònica, i telèfon.
 • Informació de pagaments. Dades bancàries que Vostè ens faciliti a efectes de facturació dels serveis que contracti amb nosaltres.
 • Qualsevol altra dada personal que Vostè, de forma voluntària, ens faci arribar a través de les nostres adreces de correu electrònic
 • Informació sobre el seu consum d’energia elèctrica
 • Informació sobre les seves visites a la nostra pàgina web. Adreça IP del seu dispositiu, data i hora d’accés. Per a més informació sobre aquest tractament, vegeu la nostra Política de Cookies.
 • Qualsevol informació que Vostè, de forma voluntària, comparteixi públicament a les xarxes socials del GRUP PEUSA. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privadesa de la xarxa social en qüestió, per la qual cosa recomanem revisi la configuració de privadesa del seu perfil.

 

COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals que tractem són:

 • Les que Vostè ens facilita en el moment de contractar els nostres serveis.
 • Les que Vostè ens faci arribar voluntàriament a través de les nostres adreces de correu electrònic i formularis web.
 • Les que Vostè comparteix voluntàriament a les xarxes socials.

 

PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

EL GRUP PEUSA podrà tractar les seves dades personals amb les següents finalitats:

 • Facilitar-li la informació que Vostè ens sol·liciti sobre els nostres serveis.
 • Garantir la correcta prestació dels serveis que, en el seu cas, Vostè contracti amb nosaltres, facilitant-li informació relacionada amb dits serveis.
 • Sempre i qual Vostè ho autoritzi expressament, el GRUP PEUSA podrà utilitzar la informació derivada dels seus consums energètics, per elaborar perfils que ens serviran com a base per prestar-li els nostres serveis d’assessorament energètic.
 • Al GRUP PEUSA utilitzem les xarxes socials per fer publicitat dels nostres serveis. En aquest sentit, compartint les seves dades a les nostres xarxes socials, Vostè consent expressament i ens autoritza a reproduir-les i comunicar-les públicament a les esmentades xarxes amb les finalitats abans esmentades.

 

Vostè podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: dpd@peusa.es.

En cas de no estar interessat en el tractament de les seves dades a través de les xarxes socials del GRUP PEUSA en els termes abans expressats, preguem s’abstingui de compartir-les.

En cas de que el GRUP PEUSA necessiti tractar les seves dades personals amb finalitats diferents de les esmentades als punts anteriors, sol·licitarà el seu consentiment exprés, que Vostè podrà revocar en qualsevol moment de forma unilateral.

 

Butlletins informatius i comunicacions comercials

El GRUP PEUSA podrà enviar butlletins informatius i comunicacions comercials a aquelles persones que hagin atorgat prèviament el seu consentiment exprés en aquest sentit. El contingut d’aquests butlletins i comunicacions serà informació comercial, informació sobre events destacats, i consells rellevant sobre el consum d’energia.

Vostè tindrà la possibilitat de sol·licitar el cessament de l’enviament d’aquests butlletins i comunicacions en els termes previstos a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, i de revocar el seu consentiment de forma unilateral, en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: dpd@peusa.es, o donant-se de baixa clicant en l’apartat “unsubscribe” al peu dels butlletins.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

En funció del tipus de tractament de les seves dades personals que el GRUP PEUSA faci en cada moment, la legitimació podrà ser:

 • El compliment de les obligacions del GRUP PEUSA derivades d’un contracte de prestació de serveis subscrit amb Vostè.
 • El compliment de les obligacions legals del GRUP PEUSA.
 • L’interès legítim del GRUP PEUSA de millorar els nostres productes i serveis, o gestionar les seves consultes.

 

QUI TÉ ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS?

Les seves dades personals només es comunicaran a aquelles persones o entitats que necessitin tenir-hi accés en el marc de la prestació dels serveis que, si és el cas, Vostè contracti amb el GRUP PEUSA (Encarregats del Tractament), o quan sigui necessari per al compliment de les nostres obligacions legals. En qualsevol altre cas, abans de cedir les seves dades a tercers sol·licitarem el seu consentiment.

El GRUP PEUSA vetllarà perquè els Encarregats del Tractament de les seves dades garanteixin el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, preservant la seguretat i confidencialitat de la informació.

 

TRACTEM DADES DE MENORS?

Els serveis del GRUP PEUSA no estan adreçats a menors d’edat.

Tanmateix, en cas de que Vostè comparteixi a les nostres xarxes socials imatges on apareguin menors de 16 anys, s’haurà d’assegurar de comptar prèviament amb l’autorització del pare/mare/tutor o representant legal del menor.

El GRUP PEUSA es reserva el dret de sol·licitar en qualsevol moment l’acreditació de dita autorització.

 

PER QUIN TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les seves dades personals seran conservades pel temps que sigui necessari per donar compliment a les finalitats per les quals van ser recollides. Transcorregut aquest temps, el GRUP PEUSA procedirà a suprimir-les dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de conservar-les, limitant el seu tractament a l’exercici i defensa de reclamacions, en els termes previstos per la legislació aplicable.

 

QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El GRUP PEUSA implementa mesures tècniques i organitzatives per garantir la integritat de les seves dades, així com la confidencialitat en el tractament de les mateixes, tenint en compte l’estat de la tecnologia.

En aquest sentit, els sistemes d’informació del GRUP PEUSA utilitzen tècniques de xifrat de dades, i disposen de mesures per garantir la disponibilitat i resiliència de les instal·lacions.

Així mateix, els treballadors del GRUP PEUSA amb accés a dades personals han estat degudament informats sobre les seves obligacions en el tractament de les mateixes, i tenen al seu abast diferents protocols d’actuació en aquesta matèria.

 

A QUINS PAÏSOS S’ENVIEN LES SEVES DADES?

PEUSA no realitza transferències internacionals de dades personals

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Vostè podrà exercitar els drets que  es diran a continuació, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: dpd@peusa.es

 • Sol·licitar, en qualsevol moment, que el GRUP PEUSA li confirmi si està tractant les seves dades personals o no.
 • Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació d’aquelles que siguin inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que es van recollir.
 • En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest supòsit, només conservarem les seves dades per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Revocar el consentiment que, si és el cas, Vostè hagi atorgat per al tractament de les seves dades per part del GRUP PEUSA. 
 • Presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

Política de privacidad

En GRUPO PEUSA estamos comprometidos con la Seguridad de la información y, en especial, con la protección de los datos de carácter personal. Por eso, hemos elaborado la presente Política de Protección de Datos, que se aplicará a la navegación del portal www.peusa.org, así como a la contratación, si es el caso, de nuestros servicios a través de cualquiera de las sociedades del GRUPO.

 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?

GRUPO PEUSA se dedica a las actividades de generación, comercialización y distribución de energía eléctrica. En cumplimento de la normativa vigente en el sector eléctrico, cada una de estas actividades es desarrollada por una de las sociedades del GRUPO PEUSA.

El responsable del tratamiento de sus datos personales podrá ser una de las siguientes sociedades del GRUPO PEUSA, en función de la actividad en el marco de la cual se lleve a término dicho tratamiento:

 

 • PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.

Domicilio: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Dirección de correo electrónico: general@peusa.es

Actividad: PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A. es la cabecera del GRUPO PEUSA, y tiene como actividad la prestación de servicios de administración y gestión al resto de las empresas del GRUPO.

 

 • PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE I, S.L.

Domicilio: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Dirección de correo electrónico: generacio@peusa.es

Actividad: PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE I, S.L. se dedica a la actividad de generación de energía eléctrica.

 

 • HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L.

Domicilio: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Dirección de correo electrónico: comercialitzacio@peusa.org

Actividad: HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. tiene como actividad la comercialización de energía eléctrica.

 

 • PEUSA DISTRIBUCIÓN, S.L.U.

Domicilio: Passeig Joan Brudieu, número 17, La Seu d’Urgell

Dirección de correo electrónico: distribucio@peusa.es

Actividad: PEUSA DISTRIBUCIÓ, S.L.U. se dedica a la actividad de distribución de energía eléctrica.

Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de GRUPO PEUSA son las siguientes:  dpd@peusa.es

 

¿QUÉ DATOS PERSONALES RECOGEMOS SOBRE USTED?

 • Datos de identificación. Nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, y teléfono.
 • Información de pagos. Datos bancarios que usted nos facilite a efectos de facturación de los servicios que contrate con nosotros.
 • Cualquier otro dato personal que Usted, de forma voluntaria, nos haga llegar a través de nuestras direcciones de correo electrónico. 
 • Información sobre su consumo de energía eléctrica.
 • Información sobre sus visitas a nuestra página web. Dirección IP de su dispositivo, fecha y hora de acceso. Para más información sobre este tratamiento, mirad nuestra Política de Cookies.
 • Cualquier información que Usted, de forma voluntaria, comparta públicamente en las redes sociales del GRUPO PEUSA. Esta información estará sujeta a la política de privacidad de la red social en cuestión, por lo que recomendamos la revisión de la configuración de privacidad de su perfil.

 

¿COMO OBTENEMOS SUS DATOS PERSONALES?

Los datos personales que tratamos son:

 • Los que Usted nos facilita en el momento de contratar nuestros servicios.
 • Los que Usted nos haga llegar voluntariamente a través de nuestras direcciones de correo electrónico y formularios web.
 • Los que Usted comparta voluntariamente en las redes sociales.

 

¿PARA QUÉ TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?

GRUPO PEUSA podrá tratar sus datos personales con la siguiente finalidad:

 • Facilitarle la información que Usted nos solicite sobre nuestros Servicios.
 • Garantizar la correcta prestación de los servicios que, en su caso, Usted contrate con nosotros, facilitándole información relacionada con dichos servicios.
 • Siempre y cuando usted lo autorice expresamente, GRUPO PEUSA podrá utilizar la información derivada de sus consumos energéticos, para elaborar perfiles que nos servirán como base para prestarle nuestros servicios de asesoramiento energético.
 • En GRUPO PEUSA utilizamos las redes sociales para hacer publicidad de nuestros servicios. En este sentido, compartiendo sus datos en nuestras redes sociales, Usted consiente expresamente y nos autoriza a reproducirlos y comunicarlos públicamente en dichas redes, con las finalidades antes mencionadas.

 

Usted podrá revocar este consentimiento en cualquier momento, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@peusa.es.

En caso de no estar interesado en el tratamiento de sus datos a través de las redes sociales del GRUPO PEUSA en los términos antes expresados, rogamos se abstenga de compartirlas.

En caso de que GRUPO PEUSA necesite tratar sus datos personales con finalidades diferentes de las mencionadas en los puntos anteriores, solicitará su consentimiento expreso, que Usted podrá revocar en cualquier momento de forma unilateral.

 

Boletines informativos y comunicaciones comerciales

GRUPO PEUSA podrá enviar boletines informativos y comunicaciones comerciales a aquellas personas que hayan otorgado previamente su consentimiento expreso en este sentido. El contenido de estos boletines y comunicaciones será información comercial, información sobre eventos destacados, y consejos relevantes sobre el consumo de energía.

Usted tendrá la posibilidad de solicitar el cese del envío de estos boletines y comunicaciones en los términos previstos en la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, y de revocar su consentimiento de forma unilateral, en cualquier momento, mediante el envío de un correo electrónico  a la siguiente dirección: dpd@peusa.es, o dándose de baja marcando el apartado “unsubscribe” al pie de los boletines.

 

¿CUAL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATO DE SUS DATOS PERSONALES?

En función del tipo de tratamiento de sus datos personales que GRUPO PEUSA haga en cada momento, la legitimación podrá ser:

 • El cumplimiento de las obligaciones de GRUPO PEUSA derivadas de un contrato de prestación de servicios suscritos con Usted.
 • El cumplimiento de las obligaciones legales de GRUPO PEUSA.
 • El interés legítimo de GRUPO PEUSA de mejorar nuestros productos y servicios, o gestionar sus consultas.

 

¿QUIÉN TIENE ACESOS A SUS DATOS PERSONALES?

Sus datos personales solamente se comunicarán a aquellas personas o entidades que necesiten tener acceso en el marco de la prestación de los servicios que, si es el caso, Usted contrate con GRUPO PEUSA (Encargados del Tratamiento), o cuando sea necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales. En cualquier otro caso, antes de ceder sus datos a terceros solicitaremos su consentimiento.

GRUPO PEUSA velará porque los Encargados del Tratamiento de sus datos garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, preservando la seguridad y confidencialidad de la información.

 

¿TRATAMOS DATOS DE MENORES?

Los servicios de GRUPO PEUSA no están dirigidos a menores de edad.

Sin embargo, en caso de que Usted comparta en nuestras redes sociales imágenes donde aparezcan menores de 16 años, se tiene que asegurar de tener la autorización del padre/madre/tutor o representante legal del menor.

GRUPO PEUSA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la acreditación de dicha autorización.

 

¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES?

Sus datos personales serán conservados durante el tiempo que sea necesario y para dar cumplimiento a las finalidades por las cuales fueron recogidos. Trascurrido este tiempo, GRUPO PEUSA procederá a suprimirlos de su sistema, sin perjuicio de la posibilidad de conservarlos, limitando su tratamiento al ejercicio y defensa de reclamaciones, en los términos previstos por la legislación aplicable.

 

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICAMOS AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

GRUPO PEUSA implementa medidas técnicas y organizativas para garantizar la integridad de sus datos, así como la confidencialidad en el tratamiento de los mismos, teniendo en cuenta el estado de la tecnología.

En este sentido, los sistemas de información de GRUPO PEUSA utilizan técnicas de cifrado de datos, y disponen de medidas para garantizar la disponibilidad y resiliencia de las instalaciones.

Así mismo, los trabajadores de GRUPO PEUSA con acceso a datos personales han estado debidamente informados sobre sus obligaciones en el trato de los mismos, y tienen a su alcance diferentes protocolos de actuación en esta materia.

 

¿A QUÉ PAISES SE ENVIAN SUS DATOS?

PEUSA no realiza transferencias internaciones de datos personales.

 

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?

Usted podrá ejercitar los derechos que se mencionan a continuación, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@peusa.es

 • Solicitar, en cualquier momento, que GRUPO PEUSA le confirme si está tratando sus datos personales o no.
 • Acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de aquellos que sean inexactos o, si es el caso, solicitar su eliminación cuando, entre otras causas, ya no sean necesarios para las finalidades por las que se recogieron.
 • En determinados casos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En este supuesto, solamente conservaremos sus datos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
 • En determinadas circunstancias, oponerse al tratamiento de sus datos.
 • Solicitar la portabilidad de sus datos.
 • Revocar el consentimiento que, si es el caso, Usted haya otorgado para el tratamiento de sus datos por parte de GRUPO PEUSA. 
 • Presentar una reclamación delante la Agencia Española de Protección de Datos.