Des de PEUSA creiem convenient informar als nostres clients que no es veuran afectats per l’augment rècord dels preus de l’energia d’aquest hivern. Les tarifes que actualment ofereix la comercialitzadora del grup, Hidroelèctrica del Valira, no estan subjectes a la variabilitat del preu de l’energia en el mercat elèctric ja que són un preu fixe.

Solament els clients que tenen una tarifa variable segons el preu horari del mercat es veuran afectats per aquest increment de preus. Aquests són, en la seva majoria, clients que tenen contractat el denominat “PVPC”, un preu regulat que ofereixen les comercialitzadores de referència. Es calcula que al voltant de 12 milions de subministraments es veuran afectats per aquest augment de preus.

L’energia que produeixen les centrals de PEUSA és energia hidroelèctrica que, juntament amb la resta d’energies renovables com l’eòlica i la solar fotovoltaica, són energies amb uns costos de producció molt reduïts que contribueixen de manera clara al manteniment de preus baixos en el mercat elèctric. Una major presència d’aquestes energies al mix de generació en detriment de les centrals de carbó, gas o fuel produiria una disminució significativa dels preus de l’energia.

Per tot l’anterior i perquè es tracta d’energia neta, sostenible i lliure d’emissions a PEUSA fem una aposta clara pel foment de les energies renovables.

Si no et vols perdre les últimes notícies…