PRODUCTORA ELÈCTRICA UGELLENCA, S.A.
INFORMACIÓ ALS CANDIDATS (CURRÍCULUM)

Benvolgut/da Sr./Sra.,

En compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem de que les seves dades personals que figuren al currículum que ens ha lliurat, han estat incorporades a un fitxer, en els termes que es diran continuació.

Responsable:

El responsable del tractament de les seves dades personals és PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A., amb domicili a La Seu d’Urgell, Passeig Joan Brudieu, número 17, amb C.I.F. número A-25000217, i adreça de correu electrònic general@peusa.org (en endavant, “PEUSA”)

Delegat de Protecció de Dades: dpo@peusa.org

Base legal per al tractament de les seves dades:

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment que vostè ens atorga, mitjançant el lliurament del seu currículum, per a incorporar-lo en el procés de selecció de personal de PEUSA.

Finalitat del tractament:

Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d’incloure i avaluar el seu currículum en el procés de selecció de personal de PEUSA i, en el seu cas, posar-nos en contacte amb vostè per a concertar una entrevista de treball. 

Termini de conservació de les seves dades:

PEUSA només conservarà el seu currículum durant la vigència de procés de selecció del personal al que es presenta. Una vegada finalitzat el procés de selecció, PEUSA procedirà a la destrucció del seu currículum i a la supressió de les seves dades personals.

Comunicació:

Les seves dades personals no seran objecte de cap comunicació a tercers.

Els seus drets:

Vostè podrà exercitar els drets que es diran a continuació, enviant un correu electrònic a la següent adreça: dpd@peusa.org

  • Sol·licitar, en qualsevol moment, que PEUSA li confirmi si està tractant les seves dades personals o no.
  • Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació d’aquelles que siguin inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
  • En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest supòsit, només conservarem les seves dades per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.
  • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
  • Revocar el consentiment que, en el seu cas, vostè hagi atorgat per al tractament de les seves dades per part de PEUSA.
  • Presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.