PRODUCTES

Gas

En aquests moment no és possible contractar el gas amb l’energia del Pirineu.
Tan bon punt el mercat s’estabilitzi i tornem a disposar de tarifes competitives les publicarem aquí.