PRODUCTES

Gas

Contractar el GAS amb PEUSA té molts avantatges:

 

En aquests moment no és possible contractar el gas amb l’energia del Pirineu.
Tan bon punt el mercat s’estabilitzi i tornem a disposar de tarifes competitives les publicarem aquí.

 

 

Preus sense impostos:

Tarifa Tarifa gas
RL.1
LA VANSA FIX
Terme Fixe
5,44€/mes
Terme variable
0,08986€/kWh
RL.1
LA VANSA FLEX
Terme Fixe
5,44€/mes
Terme variable
0,11755€/kWh
RL.2
VALIRA FIX
Terme Fixe
10,23€/mes
Terme variable
0,08805​€/kWh
RL.2
VALIRA FLEX
Terme Fixe
10,23€/mes
Terme variable
0,11575€/kWh
RL.3
SEGRE FIX
Terme Fixe
21,99€/mes
Terme variable
0,08676€/kWh
RL.3
SEGRE FLEX
Terme Fixe
21,99€/mes
Terme variable
0,11445€/kWh
Tarifa Tarifa llum i gas amb PEUSA
RL.1
LA VANSA FIX
Terme Fixe
5,44€/mes
Terme variable
0,08558€/kWh
RL.1
LA VANSA FLEX
Terme Fixe
5,44€/mes
Terme variable
0,11196€/kWh
RL.2
VALIRA FIX
Terme Fixe
10,23€/mes
Terme variable
0,08386€/kWh
RL.2
VALIRA FLEX
Terme Fixe
10,23€/mes
Terme variable
0,11024€/kWh
RL.3
SEGRE FIX
Terme Fixe
21,99€/mes
Terme variable
0,08262€/kWh
RL.3
SEGRE FLEX
Terme Fixe
21,99€/mes
Terme variable
0,10900€/kWh

FIX: preu fixe durant 12 mesos
FLEX: adaptat a la tendència del mercat

Preus amb impostos inclosos:

Tarifa Tarifa gas
RL.1
LA VANSA FIX
Terme Fixe
6,59€/mes
Terme variable
0,11156€/kWh
RL.1
LA VANSA FLEX
Terme Fixe
6,59€/mes
Terme variable
0,14507€/kWh
RL.2
VALIRA FIX
Terme Fixe
12,38€/mes
Terme variable
0,10938​€/kWh
RL.2
VALIRA FLEX
Terme Fixe
12,38€/mes
Terme variable
0,14289€/kWh
RL.3
SEGRE FIX
Terme Fixe
26,61€/mes
Terme variable
0,10781€/kWh
RL.3
SEGRE FLEX
Terme Fixe
26,61€/mes
Terme variable
0,14131€/kWh
Tarifa Tarifa llum i gas amb PEUSA
RL.1
LA VANSA FIX
Terme Fixe
6,59€/mes
Terme variable
0,10639€/kWh
RL.1
LA VANSA FLEX
Terme Fixe
6,59€/mes
Terme variable
0,13830€/kWh
RL.2
VALIRA FIX
Terme Fixe
12,38€/mes
Terme variable
0,10430€/kWh
RL.2
VALIRA FLEX
Terme Fixe
12,38€/mes
Terme variable
0,13622€/kWh
RL.3
SEGRE FIX
Terme Fixe
26,61€/mes
Terme variable
0,10280​€/kWh
RL.3
SEGRE FLEX
Terme Fixe
26,61€/mes
Terme variable
0,13472€/kWh

Per què ser de PEUSA?