PRODUCTES

Gas

Contractar el GAS amb PEUSA té molts avantatges:

VEURE TARIFES. Preus sense impostos
*Preus sense impostos Tarifa gas Millor preu si ja tens la llum amb PEUSA
Tipus tarifa Nom Terme fixe Terme variable Terme fixe Terme variable
RL.1 LA VANSA FIX 5,44€/mes 0,08984€/ kWh 5,44€/mes 0,08556€/ kWh
LA VANSA FLEX 5,44€/mes 0,11753€/ kWh 5,44€/mes 0,11194€/ kWh
RL.2 VALIRA FIX 10,23€/mes 0,08804€/ kWh 10,23€/mes 0,08384€/ kWh
VALIRA FLEX 10,23€/mes 0,11573€/ kWh 10,23€/mes 0,11022€/ kWh
RL.3 SEGRE FIX 21,99€/mes 0,08675€/ kWh 21,99€/mes 0,08261€/ kWh
SEGRE FLEX 21,99€/mes 0,11443€/ kWh 21,99€/mes 0,10898€/ kWh

FIX: preu fixe durant 12 mesos
FLEX: adaptat a la tendència del mercat

VEURE TARIFES. Preus amb impostos
*Preus amb impostos Tarifa gas Millor preu si ja tens la llum amb PEUSA
Tipus tarifa Nom Terme fixe Terme variable Terme fixe Terme variable
RL.1 LA VANSA FIX 6,59€/mes 0,11153€/ kWh 6,59€/mes 0,10636€/ kWh
LA VANSA FLEX 6,59€/mes 0,14505€/ kWh 6,59€/mes 0,13828€/ kWh
RL.2 VALIRA FIX 12,38€/mes 0,10936€/ kWh 12,38€/mes 0,10428€/ kWh
VALIRA FLEX 12,38€/mes 0,14287€/ kWh 12,38€/mes 0,13620€/ kWh
RL.3 SEGRE FIX 26,61€/mes 0,10779€/ kWh 26,61€/mes 0,10278€/ kWh
SEGRE FLEX 26,61€/mes 0,14129€/ kWh 26,61€/mes 0,13470€/ kWh

FIX: preu fixe durant 12 mesos
FLEX: adaptat a la tendència del mercat

Preus sense impostos:

Tarifa Tarifa gas
RL.1
LA VANSA FIX
Terme Fixe
5,44€/mes
Terme variable
0,08984€/kWh
RL.1
LA VANSA FLEX
Terme Fixe
5,44€/mes
Terme variable
0,11753€/kWh
RL.2
VALIRA FIX
Terme Fixe
10,23€/mes
Terme variable
0,08804​€/kWh
RL.2
VALIRA FLEX
Terme Fixe
10,23€/mes
Terme variable
0,11573​€/kWh
RL.3
SEGRE FIX
Terme Fixe
21,99€/mes
Terme variable
0,08675​€/kWh
RL.3
SEGRE FLEX
Terme Fixe
21,99€/mes
Terme variable
0,11443€/kWh
 
Tarifa Tarifa llum i gas amb PEUSA
RL.1
LA VANSA FIX
Terme Fixe
5,44€/mes
Terme variable
0,08556€/kWh
RL.1
LA VANSA FLEX
Terme Fixe
5,44€/mes
Terme variable
0,11194€/kWh
RL.2
VALIRA FIX
Terme Fixe
10,23€/mes
Terme variable
0,08384€/kWh
RL.2
VALIRA FLEX
Terme Fixe
10,23€/mes
Terme variable
0,11022​€/kWh
RL.3
SEGRE FIX
Terme Fixe
21,99€/mes
Terme variable
0,08261​€/kWh
RL.3
SEGRE FLEX
Terme Fixe
21,99€/mes
Terme variable
0,10898€/kWh

FIX: preu fixe durant 12 mesos
FLEX: adaptat a la tendència del mercat

Preus amb impostos inclosos:

Tarifa Tarifa gas
RL.1
LA VANSA FIX
Terme Fixe
6,59€/mes
Terme variable
0,11153€/kWh
RL.1
LA VANSA FLEX
Terme Fixe
6,59€/mes
Terme variable
0,14505€/kWh
RL.2
VALIRA FIX
Terme Fixe
12,38€/mes
Terme variable
0,10936​€/kWh
RL.2
VALIRA FLEX
Terme Fixe
12,38€/mes
Terme variable
0,14287€/kWh
RL.3
SEGRE FIX
Terme Fixe
26,61€/mes
Terme variable
0,10779​€/kWh
RL.3
SEGRE FLEX
Terme Fixe
26,61€/mes
Terme variable
0,14129€/kWh
 
Tarifa Tarifa llum i gas amb PEUSA
RL.1
LA VANSA FIX
Terme Fixe
6,59€/mes
Terme variable
0,10636€/kWh
RL.1
LA VANSA FLEX
Terme Fixe
6,59€/mes
Terme variable
0,13828€/kWh
RL.2
VALIRA FIX
Terme Fixe
12,38€/mes
Terme variable
0,10428€/kWh
RL.2
VALIRA FLEX
Terme Fixe
12,38€/mes
Terme variable
0,13620€/kWh
RL.3
SEGRE FIX
Terme Fixe
26,61€/mes
Terme variable
0,10278​€/kWh
RL.3
SEGRE FLEX
Terme Fixe
26,61€/mes
Terme variable
0,13470€/kWh

Contracta el servei de gas

Per telèfon al 900 373 884 o a través del web

Només necessites 3 minuts. Tingues a mà el teu DNI, una factura de gas i el teu número de compte.

Per què ser de PEUSA?