MOBILITAT ELÈCTRICA

Condicions d’ús de la targeta

 

Titularitat de la targeta:

La persona/empresa titular de la targeta ha de tenir un contracte actiu de subministrament elèctric amb Hidroelèctrica del Valira.
En cas que la persona titular del subministrament no coincideixi amb la persona titular del vehicle, s’haurà d’aportar:

 • Per a particular: un certificat d’empadronament o justificant de convivència.
 • Per a empresa: document acreditatiu de la relació laboral amb l’empresa i ús del vehicle.

La targeta és personal i intransferible, i només podrà ser utilitzada per al vehicle les dades del qual se’ns hagin facilitat per realitzar el contracte.

Propietat de la targeta:

La targeta lliurada és propietat d’HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, S.L., i l’entrega que se’n fa a la persona titular es fa en concepte de dipòsit.
En cas de pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la targeta, la persona titular haurà d’informar immediatament a HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, S.L., a través del número de
telèfon 900 373 884 o comercialitzacio@peusa.org.

 

Procediment per obtenir la targeta de recàrrega

Tots els clients/es d’Hidroelèctrica del Valira poden sol·licitar la targeta a través de:

Aportant la següent documentació:

 • Permís de circulació
 • Fitxa tècnica del vehicle
 • Número de contracte del subministrament elèctric

 

Drets i avantatges de la persona usuària

 • Pàrquing gratuït les tres primeres hores
 • 25% de descompte sobre la tarifa oficial
Tarifa Dia (8 a 24h) Nit (24 a 8h)
22kW 0,45€/ kWh 0,40€/kWh
50kW 0,50€/kWh 0,45€/kWh
Preu estacionament (a partir de les 3h) 4€/h 4€/h
 • En cas d’extraviar la targeta, es pot fer una còpia de manera gratuïta, s’haurà d’avisar immediatament per tal de poder fer l’anul·lació de la mateixa.

 

Deures de la persona usuària:

 • La targeta és personal i intransferible, i només podrà ser utilitzada per al vehicle les dades del qual se’ns hagin facilitat per realitzar el contracte.
 • En cas de desistiment o cancel·lació de la targeta, per qualsevol motiu, el seu titular l’haurà de retornar a HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, S.L. (Passeig Joan Brudieu, 17,
  25700 la Seu d’Urgell, Lleida).

HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, S.L. es reserva el dret de bloquejar la targeta, en qualsevol moment, i sense previ avís, en cas de detectar un ús incorrecte o fraudulent de la mateixa per
part del seu titular. El bloqueig es mantindrà mentre es mantinguin les causes que l’hagin motivat.

 

Procediment per donar de baixa la targeta de recàrrega

La persona titular podrà donar de baixa la targeta de forma voluntària en qualsevol moment, comunicant-t’ho per qualsevol dels nostres canals, i retornant la targeta.

HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, S.L donarà de baixa la targeta en cas que la persona titular deixi de ser client d’ HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, i serà responsabilitat de la persona titular retornar-la.

  Tens algun dubte o necessites més informació?