Avís Legal

La utilització de la pàgina www.peusa.es (en endavant, la ‘pàgina web’) implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal.

1. Informació general
El titular de la pàgina web www.peusa.es és l’entitat mercantil PRODUCTORA ELÈCTRICA urgellenca, SA, amb domicili al Passeig Joan Brudieu, nombre 17, 25700, de la Seu d’Urgell, inscrita al Registre Mercantil de Lleida al volum 176, Foli 1, Full L-3.254, i amb CIF nombre A-25000217 (en endavant, ‘PEUSA’ o la ‘Companyia’, indistintament).

2. Propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, així com la resta d’elements que conté, són titularitat de PEUSA o de tercers, als quals correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de els mateixos. En conseqüència, es prohibeix als usuaris la reproducció, distribució, comunicació púbica i / o transformació total o parcial d’aquests continguts sense l’autorització expressa i per escrit del seu titular.

3. Continguts
PEUSA es reserva la facultat de modificar els continguts de la pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís.

PEUSA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la pàgina web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els equips i sistemes informàtics dels usuaris, excloent qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

4. Disponibilitat i continuïtat de l’funcionament de la pàgina web
PEUSA no controla ni garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web, ni l’actualització dels seus continguts.

Sense perjudici de tot l’anterior, sempre que no concorrin causes que ho dificultin o facin impossible, quan tingui notícia de l’existència d’un error, desconnexió o falta d’actualització, PEUSA realitzarà totes les actuacions que consideri necessàries per a restablir la comunicació i actualitzar els continguts de la pàgina web.

5. Exclusió de responsabilitat
PEUSA no serà responsable de cap dany o perjudici que pugui derivar-se com a conseqüència dels errors de seguretat ni dels danys que puguin causar en els equips i sistemes informàtics dels usuaris de la pàgina web per causes alienes a la Companyia i, especialment, de aquells derivats de:

(I) La presència d’un virus en el sistema de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió a la Pàgina Web.
(Ii) Un mal funcionament de el navegador o l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

6. Legislació i fur aplicable
El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola.

PEUSA i l’usuari se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de la Seu d’Urgell per a la resolució de qualsevol controvèrsia pel que fa a l’aplicació, incompliment o validesa del que preveu el present Avís Legal, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.