100% renovable

La major part de l’energia es produeix a les centrals d’Anserall, Anserall 3 i Santa Llúcia (amb un total de quatre turbines Francis i una potència de generació de 9.409kW).  I de forma complementària en d’altres centrals de la zona. Durant els últims anys s’han produït entre 40 i 50 GWh de mitjana anual, aproximadament el 70% de l’energia que s’aboca a la xarxa de PEUSA: Una producció totalment d’origen renovable.

També contribueixen a aquesta producció neta i sostenible els generadors fotovoltaics connectats a la xarxa.

Durant el pas del segle XIX al XX, va sorgir la necessitat de construir centrals hidroelèctriques que abastien d’energia les llars i indústries emergents.

El relleu de l’Alt Pirineu, amb pluges abundants i grans pendents dels seus rius, va ser un atractiu definitiu que a dia d’avui se segueix mantenint.

Les nostres centrals se situen a Les Valls de Valira i s’alimenten de l’aigua provinent del riu Valira.

En aquests diagrames circulars podeu veure el percentatge d’energia renovable sobre el total distribuït per la xarxa de PEUSA. Aquesta energia, respectuosa i sense emissions contaminants de cap tipus, representa pràcticament el 100 % de l’energia que es consumeix a la nostra zona de distribució..

Energia distribuïda per PEUSA

any 2017

Energia renovable distribuïda per PEUSA

any 2017

Si no et vols perdre les últimes notícies…