CONVOCATÒRIA
  • Podeu descarregar aquí la convocatòria de la Junta General d’Accionistes.
  • Podeu descarregar aquí la delegació de vot.
COMPTES ANUALS
  • Podeu descarregar aquí els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i Informe d’Auditoria de PEUSA de l’exercici 2018.
  • Podeu descarregar aquí l’Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals Consolidats corresponents al 2018, així com els Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats