Taulell d’anuncis

Es notifica als Senyors ACCIONISTES que s’ofereixen en VENDA accions de la Societat per un VALOR NOMINAL de 1.303,50€ *(06/11/2019).

Les persones interessades hauran de comunicar-ho a la Societat, per escrit, en sobre tancat i, indicant la seva oferta, en el termini de TRENTA DIES a partir de la data de publicació que figura en l’anunci.

A les nostres oficines es donarà informació complementària a qui ho sol·liciti.

*D’acord amb allò disposat a l’Article 14 dels Estatuts Socials