Com funcionen les plaques solars en dies ennuvolats?

Com funcionen les plaques solars en dies ennuvolats?

En el procés de generació d’electricitat, els panells fotovoltaics capturen l’energia de la llum del sol i no pas de la seva escalfor. Si bé amb núvol i amb pluja el rendiment és menor, segueixen produint.