Anomalies i fraus

Un frau elèctric és qualsevol manipulació del subministrament elèctric —aliè a l’empresa distribuïdora— que permet el consum d’energia elèctrica sense la mesura exacta que li correspon. Està tipificat com a delicte per l’article 255 del Codi penal, i la sanció recau sobre el titular del contracte.

Per facilitar la col·laboració, PEUSA disposa d’una bústia de correu electrònic, absolutament confidencial, per tal que pugueu informar-nos si detecteu possibles irregularitats.  Tots en sortirem beneficiats.

Comunicació de fraus o anomalies (confidencial): anomalies.frau@peusa.org

El frau de fluid elèctric provoca que augmenti el preu de l’electricitat per a tots els usuaris, ja que la regulació actual repercuteix les pèrdues d’electricitat acumulades en tot el sistema en el càlcul de les tarifes de peatge.

 A més, qualsevol manipulació dels equips o connexió il·legal representa un risc elevat per a les persones que les realitzen, per a tercers i per a les instal·lacions mateixes. Recordem que són actuacions fora de la normativa tècnica en vigor.

 Les companyies elèctriques, segons la reglamentació vigent, estan obligades a lluitar contra el frau. Poden tallar el subministrament i suspendre’l de forma immediata davant qualsevol manipulació dels equips de mesura o connexió fraudulenta

Davant de possibles fraus:

Recordem als clients de PEUSA que, en cas de substitució o d’intervenció en els equips de mesura, MAI es cobra cap quantitat al moment, sinó amb factura i mitjançant domiciliació bancària.

Recomanem als nostres clients que desconfiïn de tothom que els ofereixi sistemes per reduir el consum. En la majoria dels casos, acaba tractant-se d’un frau.