L’hivern del 2020 probablement el recordarem com “l’hivern del Glòria”, degut al fenomen meteorològic excepcional que es va produir el 22 de gener a l’Alt Urgell i Cerdanya, amb la precipitació de neu molt humida i pesada. La intensitat de la nevada va provocar el trencament d’arbres, que es van precipitar damunt de línies aèries de MT, i el col·lapse de diferents suports degut al pes de la neu.

La situació va generar tretze avaries simultànies a la xarxa de distribució de MT, localitzades a diferents zones, repartides entre els municipis de la Seu d’Urgell, les Valls de Valira, Alàs i Cerc, el Pont de Bar i Martinet i Montellà. 

El conjunt d’incidències va afectar a 2.356 clients. Des del Departament d’Administració es va informar permanentment de la situació del subministrament als clients, a les administracions locals i als mitjans de comunicació.

La quantitat i la tipologia de les avaries va impedir fer una reparació immediata de les instal·lacions afectades. No obstant això, gràcies a la connexió de grups electrògens es va restablir el servei a la majoria dels subministraments durant el matí del mateix dia de la incidència. 

El personal del Departament Tècnic va connectar els grups electrògens als centres de transformació  i posteriorment va reparar de forma progressiva totes les avaries. Per a la realització dels treballs va ser necessària la contractació de diferents empreses i serveis, el resum és el següent: 

  • L’empresa SAFEL amb la que tenim signat un contracte anual d’emergències, en virtut del qual disposem d’una brigada al nostre servei tots els dies de l’any per al suport en la reparació d’avaries.
  • Lloguer de 12 grups electrògens a 4 empreses diferents. El lloguer dels grups va ser una tasca difícil, degut a l’alta demanda que hi havia en aquells moments, provocada pels incidents que va causar el temporal a diferents zones de Catalunya. 
  • 3 empreses de treballs forestals per a la tala dels arbres caiguts damunt de les línies i dels camins d’accés. La caiguda d’arbres va ser la incidència que va provocar més danys a les instal·lacions. 
  • 1 empresa de treballs d’obra civil i transport de maquinària.
  •  1 empresa de treballs amb helicòpter. 

Durant cinc dies seguits es van realitzar treballs intensius, fora de l’horari laboral i durant el cap de setmana, per a l’atenció dels clients i la reparació de les avaries. 

Vull expressar el meu agraïment més ampli a tot el personal per l’esforç, la vocació de servei, i els treballs realitzats per a la resolució de la incidència, aquest conjunt de valors demostren un compromís exemplar en la missió de la Companyia. 

Malauradament però, no recordarem l’any 2020 per les incidències que va provocar el temporal Glòria, sinó per la situació de crisi que estem vivint causada pel coronavirus anomenat COVID-19. Com tots sabem, l’estat d’alarma actual té l’origen en l’emergència sanitària decretada pels danys que està causant el coronavirus, amb milers de morts i centenars de milers d’infectats a tot l’Estat i al conjunt de països de tot el mon. 

La lluita contra el coronavirus ha comportat el confinament total de la població i la paralització de la majoria de les activitats econòmiques. En el nostre cas, com a prestadors d’un servei essencial, podem continuar la nostra activitat utilitzant les eines que permeten el teletreball i mantenint les màximes precaucions en els treballs que requereixen actuacions a la xarxa de distribució i a les centrals.

Una vegada més vull agrair a tothom l’esforç que està realitzant per a l’adaptació a les difícils condicions de treball actuals, la meva confiança és màxima en el bon criteri i rigor professional de tot el personal.

Esperem superar ben aviat aquesta crisi i que totes i tots puguem retrobar-nos compartint amb normalitat els nostres costums habituals. Molts ànims a tothom.

Marcel Dorna

Director General