Tarifa online

La nostra tarifa més competitiva en l’àmbit domèstic és la TARIFA ONLINE.

Aquesta tarifa és per a clients que realitzin les gestions d’alta o manteniment del seu subministrament a través del següent formulari i que tinguin el servei de factura electrònica donat d’alta.

Formulari d'alta o manteniment
Dades client

Dades de contracte (Només omplir si són diferents de les anteriors)

Condicions:

  • Potència contractada igual o inferior a 15kW
  • Contractació online
  • Facturació electrònica
  • Es donaran de baixa els descomptes o promocions no associats a aquesta tarifa
  • Oferta disponible pels subministraments amb tarifa d’accés 2.0DHA, 2.1DHA. Si vostè té contractada una tarifa sense DH (discriminació horària) en el moment de la contractació es sol·licitarà a la companyia distribuïdora el canvi a DH. Els costos que generarà el canvi els assumirà H.Valira.
  • L’incompliment d’alguna d’aquestes condicions mentre el contracte estigui en vigor, podrà suposar la pèrdua dels avantatges d’aquesta oferta.
  • Si la nova tarifa no s’adapta a les vostres necessitats podeu canviar a una altra tarifa quan vulgueu.

Període de sol·licitud: fins al 30/06/2018

Preus (vigència fins al 31/12/2018):

PREU TERME DE POTÈNCIA PREU TERME ENERGIA
€/kW i any P1 €/kWh P2 €/kWh
POTÈNCIA <= 10kW SENSE DH 38,043426 0,132403
POTÈNCIA <= 10kW AMB DH 38,043426 0,156468 0,069299
POTÈNCIA > 10kW SENSE DH 44,44471 0,145736
POTÈNCIA > 10kW AMB DH 44,44471 0,174099 0,081262

Aquests preus no inclouen Impost elèctric ni IVA. Es repercutiran les variacions tant a l’alça com a la baixa de les tarifes de peatges i altres conceptes regulats que poden variar segons disposició oficial.

Els clients industrials podeu contactar amb el nostre Departament Comercial on us atendran personalment buscant la tarifa que millor s’adapti a les vostres necessitats.